Registreer en bekijk uw matches.

Privacyverklaring


Inleiding
U bezoekt een website die deel uitmaakt van Into Franchise. Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle onze diensten en activiteiten van Into Franchise Nederland.

Bij het gebruikmaken van onze diensten kan door Into Franchise informatie over uw gebruik worden verzameld. Into Franchise vindt het belangrijk om uw persoonsgegevens zorgvuldig en vertrouwelijk te behandelen. Into Franchise houdt zich daarbij aan alle relevante wet- en regelgeving.

Verwerking van uw persoonsgegevens
Wanneer u gebruikmaakt van onze diensten, worden de door u verstrekte persoonsgegevens vastgelegd en verwerkt onder de verantwoordelijkheid van Into Franchise. Deze gegevens die u invoert worden alleen gebruikt om een zo goed mogelijke match te maken met de franchiseformules die binnen uw interesse gebied liggen.

In aanvulling op de persoonsgegevens die u verstrekt aan Into Franchise Nederland, kan Into Franchise aanvullende persoonsgegevens verzamelen (door middel van onze interviewservice), vastleggen en verwerken betreffende uw gebruik van de diensten van Into Franchise.

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is Into Franchise.

Doel van de gegevensverwerking
Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen wij u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Into Franchise of die van een derde partij. Wij combineren deze gegevens niet met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Into Franchise verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: 

  • voor de uitvoering van de de door u gevraagde informatie te verstrekken;
  • u een nieuwsbrief te sturen;
  • te voldoen aan de opt In
  • de van toepassing zijnde wet- en regelgeving. 

Uw persoonsgegevens kunnen op basis van bovenstaande doeleinden worden uitgewisseld en ter beschikking worden gesteld aan onderdelen van Into Franchise Nederland die Privacyverklaring gebruiken. Bij gebruikmaking van onze digitale diensten, is het mogelijk dat wij automatisch voor u een account aanmaken op basis van van de door u reeds verstrekte persoonsgegevens. 

Informatiedeling aan derden
Uw gegevens worden zonder uw toestemming niet vrijgegeven aan partijen die niet tot Into Franchise dienstverlening behoren, met uitzondering van het volgende.

Uw gegevens kunnen zonder uw toestemming worden verstrekt aan partijen, die door Into Franchise worden ingeschakeld bij de uitvoering van haar dienstverlening. Bijvoorbeeld bij de telefonische inventarisatie / kwalificatie nadat u heeft aangegeven interesse te hebben in het ondernemerschap bij een bepaalde franchise. Uw gegevens worden slechts gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt (wanneer wij uw profiel met uw instemming bij de franchisegever van uw keuze voorleggen of wij u in de breedste zin van informatie voorzien over franchise). 

Telefonische communicatie
Telefoongesprekken met onze interview- en klantenservice van Into Franchise kunnen worden opgenomen voor trainingsdoeleinden. De opnames worden alleen voor dit doel ingezet en niet langer bewaard dan nodig.

Beveiliging van uw gegevens
Into Franchise respecteert de privacy van iedere partij en draagt er zorg voor dat persoonsgegevens vertrouwelijk en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld. Alle persoonsgegevens zijn beveiligd opgeslagen. Deze database is uitsluitend toegankelijk voor medewerkers van Into Franchise, voor zover dat dit nodig is om uitvoering te geven aan haar functie.

Into Franchise draagt zorg haar systemen optimaal te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik of verwerking.

Into Franchise kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor onrechtmatig verkregen toegang tot computers of bestanden of als gevolg van het ter beschikking stellen van gegevens aan Into Franchise in welke vorm dan ook.

Aanpassen en/of verwijderen van uw gegevens
U heeft het recht om op elk moment inzicht te verkrijgen in uw gegevens die door Into Franchise zijn verwerkt en naar uw wensen aan te passen of te verwijderen. U kunt in de meeste gevallen uw informatie via onze website direct zelf aanpassen of verwijderen.

 

Into Franchise
Keizersgracht 452-1
1016 GD Amsterdam
Nederland

kantoor: +31 (0)88 2016 455
website: www.intofranchise.nl
e-mail: info@intofranchise.nl

800 formules

Matchen

Passende selectie

Persoonlijk

Direct contact

Gratis