BAILINE

Helft partners neemt bij geboorte op eigen kosten extra verlof

Partners krijgen het recht op minimaal tien dagen verlof. Daarover bereikte Europa in januari een akkoord. De helft van de Nederlandse partners betaalt nu een verlengd partnerverlof uit eigen zak, blijkt uit een enquête van NUpanel, een samenwerking tussen NU.nl en Hettestpanel.nl, beantwoord door een representatieve groep van 1.293 mensen.

Sinds 1 januari hebben Nederlandse ouders al recht op vijf dagen betaald partnerverlof. Maar volgens een meerderheid van de ondervraagden, is dat niet genoeg; 67 procent vindt dat partners meer verlof moeten krijgen dan in de huidige regeling.

Partnerverlof
Daarnaast vindt bijna de helft, twee weken partnerverlof een goed idee. Eén op de vijf is zelfs voor vier weken. Verder is er ook goed nieuws voor de 7 procent die meent dat het partnerverlof langer dan een maand moet duren: over anderhalf jaar heeft een kersverse Nederlandse vader of verzorger naast de standaard vijf dagen, recht op vijf weken vrij, maar wel tegenover 70 procent van het loon. Als partners wettelijk recht zouden hebben op twee maanden of langer verlof, zou een derde van de partners hier naar eigen zeggen ook gebruik van maken. 29 procent voelt daar niets voor. 

Gevraagd naar hoeveel partnerverlof zij zelf opnamen, of plannen op te nemen, geeft bijna de helft van de partners aan dat dit hoger ligt dan het wettelijk verlof. De meesten (42 procent) zeiden twee weken extra vrij te nemen. De kosten hiervoor dragen zij zelf in de vorm van vakantiedagen of onbetaald verlof. Opvallend is dat 28 procent van de partners zegt minder dan het geldende wettelijke verlof te hebben opgenomen, of verwacht dat te doen.

Uit cijfers blijkt dat 64 procent van de partners niet minder is gaan werken sinds hun baby er is, of niet van plan is dit te doen, terwijl 22 procent van de (bijna-)moeders zegt minder te werken na de geboorte. 27 procent geeft aan zelfs helemaal te stoppen met werken. Het partnerverlof is een belangrijk instrument om de gelijkheid tussen mannen en vrouwen op de werkvloer en in het huishouden te meten en bevorderen. 
Bron: Nu.nl

 


Reactie


800 formules

Matchen

Passende selectie

Persoonlijk

Direct contact

Gratis