Registreren

Familie Blokker boekt bijna €100 miljoen winst op investeringen

De familie Blokker, bekend van de gelijknamige winkelketen, heeft vorig jaar bijna €100 miljoen winst gemaakt met investeringen in aandelen, vastgoed en private equity. Dat blijkt uit het jaarverslag 2017/2018 van Hoornsche Broeder Capital B.V. (HB Capital); de investeringsmaatschappij die het fortuin beheert van Els en Ab Blokker, weduwe en broer van Jaap Blokker. Jaap Blokker is de man die het winkelimperium van de familie groot maakte. 

Het is voor het eerst dat HB Capital inzicht geeft in de resultaten. De investeringsmaatschappij maakte de afgelopen jaren gebruik van een boekhoudkundige truc om geen jaarrekeningen te hoeven deponeren. Voor alle duidelijkheid: HB Capital staat los van Blokker Holding, het winkelbedrijf van de familie. Wel verhuurt HBCapital winkelpanden aan Blokker en andere (voormalige) formules van Blokker Holding, zoals Marskramer en Big Bazar.

Omstreden
De €100 mln die de Blokkers maken met hun investeringsmaatschappij hebben verdiend, staat in sterk contrast met het winkelbedrijf. Blokker Holding leed in hetzelfde boekjaar een nettoverlies van €344 mln, het grootste verlies ooit voor het familiebedrijf. Om te zorgen dat het niet al heel snel einde verhaal zou zijn voor het winkelbedrijf, wierp de familie de Blokker Holding een kredietlijn toe van € 485 mln, die loopt tot 2021.

Het is opvallend dat HB Capital er nu voor kiest een jaarverslag te publiceren. Jarenlang gebruikte de investeringsmaatschappij een omstreden techniek om de omvang van het vermogen af te schermen voor de buitenwereld. Door telkens een nieuw moederbedrijf boven hun imperium te hangen, meenden de Blokkers geen jaarverslagen te hoeven deponeren. Dat deed HB Capital 'bewust om daarmee de privacy van de aandeelhouders zo optimaal mogelijk te beschermen'.

Truc
De truc werd afgelopen herfst bekend na onderzoek van het FD. Experts zeiden dat zij deze techniek nog nooit eerder hadden gezien en noemden die opmerkelijk. Zij betwijfelden of HB Capital volgens de regels handelde. Steef Bartman, emeritus hoogleraar ondernemingsrecht aan de Universiteit Leiden, is een van die critici en noemt de stap van HB Capital om te publiceren al met al een verstandig besluit: "Indien door de rechter getest, had deze constructie vermoedelijk geen stand gehouden."

Volgens Bartman blijft het echter nog steeds een feit dat HB Capital over de afgelopen boekjaren geen eigen jaarrekening heeft gepubliceerd, terwijl de jaarcijfers in die periode nooit zijn opgenomen in een gepubliceerde, geconsolideerde jaarrekening: "De vrijstelling werkt dan niet, zodat een economisch delict wegens schending van de publicatieplicht nog altijd dreigt."

Aansprakelijkheid
Volgens de wet mag een moederbedrijf zich aansprakelijk stellen voor haar dochterondernemingen. Die krijgen dan vrijstelling van deponering via een zogenoemde 403-verklaring. De moeder moet dan wel de cijfers van de onderliggende bv's consolideren in haar jaarrekening. HB Capital ontweek die verplichting door elke twee jaar een nieuw moederbedrijf boven de investeringsmaatschappij te plaatsen.

Die timing was welbewust. Twee jaar is zo'n beetje de tijd die een onderneming mag nemen voor het jaarverslag bij de Kamer van Koophandel (KvK) moet liggen. Telkens als die deadline naderde, zetten de eigenaren een nieuw bedrijf op dat zich aansprakelijk stelde voor de onderliggende bv's. De oude holding werd geliquideerd, er kwam geen geconsolideerde jaarrekening en de cijfers van HB Capital waren nergens terug te vinden. Inmiddels heeft de huidige holding per half januari de aansprakelijkheidsverklaring ingetrokken.

Vastgoed
Uit het jaarverslag blijkt dat HB Capital vorig jaar voor €229 mln aan vastgoed bezat. Een portefeuille met onder andere veel winkelpanden en ook enkele winkelcentra. De verhuur van die panden bracht ruim €42 mln op. De waarde van de vastgoedinvesteringen nam met bijna €13 mln toe.

Het meeste geld verdiende HB Capital aan beleggingen in effecten. In 2017/2018 bezat de investeringsmaatschappij een effectenportefeuille van €938 mln, waarvan €655 mln in beursgenoteerde investeringen. De directe opbrengsten uit die investeringen bedroegen €13 mln en daar kwam nog eens een waardestijging van bijna €64 mln bij. HB Capital heeft een eigen vermogen van €792 mln, op een balanstotaal van €1,4 mrd. Op de balans staan ook tweeleningen van 'een gelieerde maatschappij', van in totaal €604 mln. Het is niet duidelijk wie deze leningen aan HB Capital heeft verstrekt.

HB Capital heeft nog niet gereageerd op vragen van het FD.
Bron: FD.nl


Reactie


800 formules

Matchen

Passende selectie

Persoonlijk

Direct contact

Gratis