BAILINE

Sterke stijging aantal fusies en overnames in 2018

Bedrijven en organisaties in de publieke sector hebben vorig jaar in totaal 655 fusies en overnames gemeld bij de Sociaal-Economische Raad (SER). Dat is een stijging van 11,4% ten opzichte van 2017. 
 
Het aantal gemelde fusies en overnames in 2018 is bovendien het hoogste aantal in elf jaar tijd. In 2017 werden 588 fusies en overnames gemeld bij de Sociaal-Economische Raad (SER). Ser, het adviesorgaan van de regering, dat bestaat uitvakbonden, werkgeversorganisaties en onafhankelijke hoogleraren (kroonleden), verklaart de stijging onder meer uit de goedlopende economie. Daardoor hebben bedrijven meer vertrouwen om fusies en overnames aan te gaan. 
 
Dienstensector 
De meeste meldingen kwamen in 2018 uit de dienstensector (450), gevolgd door de handel (56). Uit het onderwijs en de gezondheidszorg kwamen in totaal 66 fusiemeldingen. In 2016 werden voor het eerst fusieplannen in de publieke sector gemeld doordat de fusiegedragsregels sinds oktober 2015 ook op de overheidssector, de zorg, het onderwijs en overigens ook het vrije beroep van toepassing zijn. 
 
De SER-fusiegedragsregels beschermen de belangen van werkenden in een onderneming die betrokken is bij een fusie of overname. Fusiepartijen moeten de betrokken vakbonden en de SER op tijd informeren over de inhoud van de fusie en de gevolgen daarvan voor de werknemers. Deze vakbonden kunnen vervolgens een oordeel vormen over de fusie en dit oordeel aan de ondernemingsraad verstrekken. De ondernemingsraad kan het oordeel bij zijn advies aan de ondernemer betrekken. 
 
Vier uitspraken 
De Geschillencommissie Fusiegedragsregels (GF) van de SER deed in 2018 vier uitspraken over klachten over overtreding van de regels. In de eerstgenoemde zaak concludeerde de commissie dat de vakbond niet ontvankelijk was, omdat de klacht buiten de klachttermijn is ingediend. 
 
In de overige drie zaken oordeelde de commissie dat de fusiegedragsregels niet werden nageleefd. In een door vakbond FNV geëntameerde zaak over bioscoopconcern Kinepolis, oordeelde de commissie dat de schending van genoemde regels een ernstige zaak was. FNV was niet ingelicht over de overname van een andere onderneming in Nederland door het Belgische bioscoopconcern. 
Bron: Het Financieele Dagblad 


Reactie


800 formules

Matchen

Passende selectie

Persoonlijk

Direct contact

Gratis