Crystal Marbles

Daling werklozen zet voort in April

In april is het aantal werklozen in Nederland met zo'n tienduizend gedaald naar 300.000, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van nieuwe cijfers. Deze groep is werkzoekend en direct beschikbaar voor een baan.

4,1 miljoen mensen hadden in april om verschillende redenen geen betaald werk. Naast de 300.000 werkzoekenden zonder baan zijn er nog 3,8 miljoen mensen die niet zoekend of niet beschikbaar waren voor werk. Zij worden daarom niet tot de beroepsbevolking gerekend. Deze groep groeide in de afgelopen drie maanden wel, namelijk met zevenduizend mensen per maand.

Uitkering
Eind april waren er volgens het UWV 257.000 lopende WW-uitkeringen. Dit aantal daalt al drie maanden op rij, en is vergeleken met een jaar eerder ook gedaald. Na een kleine stijging in januari is het aantal uitkeringen inmiddels weer kleiner dan eind vorig jaar. Toen ontvingen 263.000 mensen een WW-uitkering.

Werkloosheid
In april waren er in totaal 8,9 miljoen werkenden. Het aantal 15- tot 75-jarigen met betaald werk nam de afgelopen drie maanden met gemiddeld elfduizend mensen per maand toe.

Nederland stond in maart met 3,3 procent op de derde plek op de lijst met Europese landen met de minste werklozen. Alleen Duitsland (3,2 procent) en Tsjechiƫ (1,9 procent) doen het beter. In Spanje en Griekenland was de werkloosheid juist het hoogst, met achtereenvolgens 14 en 18,5 procent werkzoekenden onder de beroepsbevolking.

Nederland zit sinds eind 2018 voor het eerst onder het werkloosheidsniveau van voor de crisis. In de laatste maanden van vorig jaar werd het niveau van 3,5 procent bereikt. In 2014 piekte de werkloosheid in Nederland, met 7,8 procent in maart van dat jaar.
Bron: Nu.nl
Beeld: Freepik.com/Katemangostar


Reactie


800 formules

Matchen

Passende selectie

Persoonlijk

Direct contact

Gratis