Crystal Marbles

Pensioenfondsen waarschuwen in kwartaalberichten voor kortingen

Om kortingen te voorkomen, moet de zogeheten beleidsdekkingsgraad op het vereiste niveau van ruim 104 procent zitten. Maar bij pensioenfondsen voor metaal en techniek PME en PMT ging deze graadmeter, die aanduidt in hoeverre de fondsen aan hun verplichtingen kunnen voldoen, afgelopen kwartaal omlaag naar respectievelijk een kleine 101 procent en minder dan 102 procent.

"De dreiging van het moeten verlagen van de pensioenen is nog nooit zo groot geweest", zegt ook directeur Peter Borgdorff van zorgfonds PFZW. Bij zijn fonds staat de graadmeter nu op minder dan 101 procent, maar PFZW heeft net als ambtenarenfonds ABP nog tot eind 2020 om orde op zaken te stellen. Dat is een jaar langer dan PME en PMT erover mogen doen.

Boosdoener is vooral de rente die opnieuw is gedaald en waarvan wordt verwacht dat die nog wel even laag zal blijven. "Dat is geen goed nieuws, omdat we dan meer geld in kas moeten houden om aan onze pensioenverplichtingen te kunnen voldoen", legt ABP-voorzitter Corien Wortmann-Kool uit. De beleidsdekkingsgraad van haar fonds voor overheid en onderwijs zit nu op ruim 102 procent.

De situatie is extra zuur, omdat het de laatste tijd wel weer goed gaat op de beurzen. "We behalen goede rendementen en hebben nu, met ruim 50 miljard euro, meer vermogen dan ooit", stelt PME-bestuurder Eric Uijen.

Nieuw pensioenstelsel
De pensioensector houdt hoop dat een grootscheepse hervorming van het pensioenstelsel de kortingen kan voorkomen. Of dat realistisch is, blijft de vraag. Het Haagse pensioenoverleg tussen de vakbonden, werkgevers en het kabinet is vorig jaar geklapt.

Verder heeft De Nederlandsche Bank (DNB) onlangs benadrukt dat de financiƫle situatie van de fondsen en de nodige hervormingen eigenlijk los van elkaar staan.

Van de grote fondsen doet alleen bpfBOUW het al een tijd best goed. De beleidsdekkingsgraad van dit fonds staat op 117,5 procent. Bij het fonds voor de bouwsector werd begin dit jaar voor het tweede jaar op rij een pensioenverhoging doorgevoerd.
Bron: Nu.nl
Beeld: Freepik


Reactie


800 formules

Matchen

Passende selectie

Persoonlijk

Direct contact

Gratis