BAILINE

Werkloosheid daalt weer verder, laagste percentage sinds 2001

Maandenlang leek de werkloosheid nauwelijks meer te dalen, maar volgens de laatste cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), is de daling weer in volle gang. In februari waren er 312.000 werklozen; 17.000 minder dan de maand ervoor.

Opvallend is het werkloosheidspercentage: 3,4 procent van de beroepsbevolking is werkloos. Dat percentage is sinds 2001 niet zo laag geweest.

Het aantal WW-uitkeringen daalde afgelopen maand met 2 procent, naar 274.000. Vooral voor medewerkers uit de bouw, zorg en detailhandel, maar ook schoonmaak en de bankwereld zijn minder uitkeringen verstrekt.

Verwachte stijging
Het Centraal Planbureau (CPB) zei eerder te verwachten dat de daling van de werkloosheid voorbij is. Het planbureau verwacht dat de werkloosheid licht stijgt en dat in 2020, 4 procent van de beroepsbevolking werkloos is.

Bij het CBS telt iemand mee als werkloze als diegene tussen de 15-74 jaar is, geen betaald werk heeft en actief op zoek is naar werk en ook meteen beschikbaar is.

Het CBS berekende ook hoeveel mensen meer zouden willen werken, het zogenoemde onbenut arbeidspotentieel, en vogens de laatste cijfers betreft het hier iets meer dan 1 miljoen mensen.
Bron: Nos.nl


Reactie


800 formules

Matchen

Passende selectie

Persoonlijk

Direct contact

Gratis