BAILINE

CBS: Werkenden in Rozendaal en Bloemendaal hebben hoogste inkomens

Werkenden in Rozendaal en Bloemendaal hadden in 2017 met gemiddeld 50.100 euro, het hoogste persoonlijke inkomen van Nederland, zo blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

In de waddengemeenten Schiermonnikoog, Vlieland en Ameland lag het inkomen met zo'n 28.000 euro juist het laagst. Het persoonlijk inkomen wordt berekend exclusief premies van de inkomensverzekeringen, maar inclusief de inkomstenbelasting. 

Hoogste inkomens
De hoogste inkomens zijn vooral te vinden in gemeenten in het midden en westen van Nederland waaronder in de provincies Utrecht en Noord- en Zuid-Holland. Ook rond Eindhoven, Groningen en Maastricht liggen de inkomens relatief hoog.

Voor werknemers kwam het mediane persoonlijke inkomen in 2017 uit op 35.200 euro, terwijl zzp'ers 28.000 euro verdienden. Voor beide groepen ligt dat iets boven het niveau van 2007. Zelfstandigen met personeel (zmp'ers) verdienden in 2017 48.500 euro, 3 procent minder dan tien jaar eerder. 

Het jaarlijkse doorsnee inkomen van werkenden is, gecorrigeerd voor de prijsontwikkeling, van 2007 tot en met 2017 vrijwel gelijk gebleven.

Inkomenspiek 
Mensen die na hun AOW-leeftijd doorwerken, bereiken op die leeftijd een inkomenspiek. Dat komt doordat zij naast hun AOW en pensioen dan een inkomen uit werk hebben.

Als deze groep buiten beschouwing wordt gelaten, hebben werkenden rond hun veertigste meestal hun maximale inkomen bereikt.

Verder merkt het CBS op dat werkende mannen een hoger doorsnee inkomen hebben dan werkende vrouwen, namelijk 42.300 euro tegenover 27.100 euro. Dat verschil wordt vooral veroorzaakt doordat vrouwen vaker parttime werken.
Bron: Nu.nl


Reactie


800 formules

Matchen

Passende selectie

Persoonlijk

Direct contact

Gratis