Crystal Marbles

Nieuw wetsvoorstel voor franchisesector in de maak

Het kabinet is er maar druk mee; na een eerdere opzet voor nieuwe wetgeving voor het verankeren van de franchisecode zijn ze inmiddels bezig met een nieuwe opzet.

Op het plan van het vorige kabinet kwam veel kritiek wat uiteindelijk heeft doen besluiten opnieuw in gesprek te gaan met de sector. Staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken) zegt op basis van deze gesprekken te werken aan een nieuw wetsvoorstel.

Samen met Sander Dekker, de minister voor Rechtsbescherming, werkt ze nu aan een nieuwe wet die de belangen van de franchisegever en (aspirant-)franchisenemer in balans brengen, stelt Keijzer in een toelichting. Het streven is om het concept dit najaar in consultatie te laten gaan.

De regeling voor de franchisesector richt zich op vier gebieden: de precontractuele uitwisseling van informatie, de tussentijdse wijziging van een lopende franchiseovereenkomst, het overleg tussen de franchisegever en zijn franchisenemers en de beëindiging van de franchisesamenwerking.

“Als we bijvoorbeeld verduidelijken welke essentiële informatie steeds als minimum moet worden verstrekt door de franchisegever voor het sluiten van de franchiseovereenkomst, kan de franchisenemer beter inschatten of en hoe hij een succes kan maken van zijn onderneming”, vertelt Sander Dekker.

Al enige jaren houdt het franchisend Nederland bezig. De Nederlandse Franchise Code (NFC) werd in 2016 al aangeboden aan het kabinet, maar door grote verzet van franchisegevers werd er een halt toe geroepen. Volgens de franchisegevers zou een en ander een ‘te hoog bemoeigehalte’ bevatten.

 

Bron: Retailnews


Reactie


800 formules

Matchen

Passende selectie

Persoonlijk

Direct contact

Gratis