BAILINE

Vrijwillige uittreders Formido staan met lege handen

Het convenant van de afspraken tussen moederbedrijf Maxeda en de formido-ondernemers is defitinitief. Online platform MIX maakt bekend dat het de afspraken heeft ingezien. Voor ondernemers die geen Praxis willen worden, is daarin vrijwel niets geregeld. Het bestuur van de franchisestichting blijft in de tussentijd aan om een oogje in het zeil te houden.

Formido-franchisers die kozen voor een ombouw naar Praxis worden langzamerhand omgebouwd. Collega ondernemers die geen aanbod hebben gekregen om over te gaan naar Praxis zullen na 1 september 2019 uitstromen en krijgen een bedrag van €100.000.

Voor franchisers die wel Praxis mogen worden, maar dit niet willen óf kunnen is er vrijwel niets geregeld. Of de uitstroomdatum voor hen geldt, is ook onduidelijk. Johan Kolenbrander, voorzitter van de Stichting Formido Franchisenemers geeft aan dit ook niet te weten. “De ondernemers moeten er met Formido uit zien te komen, het zijn afspraken die buiten het convenant om gaan.” Kolenbrander heeft als voorzitter van de stichting de onderhandeling gevoerd met Maxeda tijdens het opstellen van het convenant.

Het stichtingsbestuur heeft met Formido afgesproken tot het einde van het jaar ‘op de toko te passen’. Andere Formido franchisers hebben hier nauwelijks een stem in gehad. “Het heeft geen zin om een nieuw bestuur te kiezen voor die korte periode”, zegt Kolenbrander. “We hebben dat zo aan de ondernemers medegedeeld. Als ze het er niet mee eens waren, hadden ze dat moeten zeggen, Maar dan moeten ze ook in het bestuur plaatsnemen.” Aldus Kolenbrander. Opvallend detail is dat het huidige bestuur uitsluitend bestaat uit franchisers die overgegaan zijn naar Praxis, hiermee wordt de Stichting Formido Franchisenemers dus geleid door Praxis-ondernemers.

Voor de tussentijd is er een vertrouwenscommissie opgesteld. Die zal nier verder onderhandelen maar vooral toezien op het volgen van de gemaakte afspraken. Die commssie bestaat uit Luc Leunis namens Maxeda, Frits Voorhout namens Formido Bouwmarkten, Jan Koerhuis en Johan Kolenbrander namens de Stichting Formido Franchisenemers en Joeri van Rens van Marshoek als onafhankelijk lid.

Bron: MixOnline.nl


Reactie


800 formules

Matchen

Passende selectie

Persoonlijk

Direct contact

Gratis