BAILINE

Markwat en Wok to go uit elkaar

Wok to go en Wim Markwat gaan zonder elkaar verder. In goed overleg zou zijn besloten dat dit het beste is voor beide partijen.

Beide partijen vinden het jammer maar koesteren geen wrok naar elkaar. Markwat licht toe; ‘Helaas is al snel gebleken dat mijn opvattingen en die van Hung Yip over hoe we met Wok to go de toekomst in zouden gaan, veel uiteenlopen’.

Begin 2017 werd met veel enthousiasme bekend gemaakt dat de ondernemers de handen ineenslaan om de wokformule klaar te stomen voor een toekomstige groei. Het aantal verschillen tussen de opvattingen en inzichten van de heren leek te veel waardoor besloten werd niet samen verder te gaan.

Uiteindelijke drempel bleek het oprichten van de nieuwe BV voor de Wok to go formule. Markwat zou hier aandeelhouder in worden maar uiteindelijk bleek dat er teveel obstakels waren om tot een goede overeenkomst te komen voor beide partijen, blijkt uit een persverklaring. Hung Yip gaat nu, onder de naam Wok to go, gewoon alleen verder.

Markwat is bezig met het opzetten van een nieuwe formule om ook de Aziatische fastservice kant op te gaan. Naar eigen zeggen heeft hij 12 ondernemers achter zich staan die zich als franchisenemer willen aansluiten. Markwat zegt hierover; ‘Het is heel bijzonder dat mensen zoveel vertrouwen hebben terwijl nog niets tastbaars hebben om te laten zien’. Naast groothandel VHC Jongens zullen diverse fabrikanten participeren in het concept.

Binnenkort meer over deze nieuwe formule.

 

Bron: Misset Horeca


Reactie


800 formules

Matchen

Passende selectie

Persoonlijk

Direct contact

Gratis