Registreren

Regulering in Franchise | Zouden goed kunnen werken!

Afgelopen week zat ik aan tafel met de directie van een grote franchiseformule. Een deel van het gesprek ging over regulering in franchise. Men wilde onze mening weten gezien het internationale karakter van Franchise Match. Wij spreken veel buitenlandse collega’s en franchise organisaties.

Tijdens de discussie ben ik mij een aantal zaken gaan realiseren. Blijkbaar is franchise in Nederland echt relevant aan het worden want in toenemende mate wordt ook hier franchise gereguleerd. Als er wetgeving komt, dan komt er wel een aangescherpte code.

Bij het ondersteunen van Nederlandse formules naar het buitenland hanteert Franchise Match de wetgeving zoals die geldt in landen als Frankrijk en Zweden. Strenge franchise wetgeving. Een land als Zweden is erg succesvol als het gaat om franchise. Omzet, aantal franchisenemers & franchisegevers zijn vergelijkbaar met die in Nederland. Alleen is de bevolking zo’n 40% kleiner. Hoge normen als het gaat om informatievoorziening, bescherming, communicatie, herinvesteringen etc. hoeven niet in de weg te staan van commercieel succes. Wat dat betreft is het net als met de franchiseovereenkomst. Er is geen correlatie tussen het hebben van een geweldige overeenkomst en het succes van de franchise.

Er komt hoe dan ook meer regulering. Of het nu wetgeving is of een (meer) dwingende code, er zal sprake zijn van een referentiekader waaraan iedere franchisegever zijn gedragingen behoort te toetsen. Probleem is dat de code of wetgeving vooral maatregelen oplegt aan franchisegevers die de franchisenemers zouden moeten beschermen. Angst is dat er sprake zou kunnen zijn van een hoge mate van politieke correctheid. Het zou waardevol zijn als het sturen van gedrag leidend was en niet alleen het reguleren van wat franchisegevers richting hun franchisenemers zouden moeten doen.

Een code of wetgeving moet invloed hebben op het gedrag en houding van franchisegevers, niet alleen in de zin van een referentiekader, maar omdat de strekking van code of wetgeving kan gelden als in het (franchise) ‘verkeer geldende opvattingen’. Toch moet de invloed niet overdreven worden. De realiteit van alle dag is dat als het gaat om informatievoorziening en gezagsverhoudingen franchisenemers vrijwel altijd de onderliggende partij zijn. Naar mijn mening is regulering wel nuttig en kan hiermee de willekeur uit de business worden gehaald Formules zijn succesvol bij de gratie van beschreven processen die soms zeer streng worden opgevolgd, maar blijkbaar zijn we met z’n allen wel bang voor regulering van onszelf.

Grote formules zijn wereldwijd in ruim 100 landen actief. Als dat een indicator is van de aanwezigheid van franchise dan moet worden geconstateerd dat in een kwart daarvan, wettelijke regels zijn opgesteld voor en over franchise. Australië is een land waar sprake is van bijna extreme wettelijke en juridische bescherming in de vorm van uitgebreide verplichtingen t.a.v. openheid van zaken, gedragsregulering en arbitrage. Interessant is in dat kader dat franchising in Australië floreert. Vaak staan de beste en meest succesvolle outlets van de grote formules in Australië.

Als het gaat om de recent voorgestelde code is de bezorgdheid van franchisegevers begrijpelijk. De aanleiding rechtvaardigt de discussie niet en ook op de introductie kan veel worden afgedongen. Desalniettemin zal het het kaf van het koren kunnen scheiden. Kijkend naar franchisenemers als markt zou het beter beschermen van franchisenemers wel eens de groei enorm kunnen helpen.

Hopelijk gaat de wetgever nadenken over het doel van de maatregelen en niet zonder meer een enorme puist met regels opstellen. De wet moet maatstaf zijn waaraan het redelijk handelen van franchisegevers kan worden getoetst.  Bij de vaststelling van wat redelijk en billijk is, moet rekening worden gehouden met geldende rechtsovertuigingen

Elk systeem werkt als iedereen er maar achter staat. Een code kan zijn werk doen maar wie dwingt dat af? Probleem is deels dat datgene wat nu vaak arbitrair geregeld is, is wat franchisenemers graag zouden willen. Denk daarbij aan zaken als verplichte verlengingen van overeenkomsten, garanties, borgstellingen, goodwill vergoedingen etc.. Veelal gerechtvaardigde eisen.

Regulering is waarschijnlijk onontkoombaar. Mijninziens zal daardoor het landschap, juridisch, relationeel en commercieel, veranderen en impact hebben op de ontwikkeling van franchise. Dat kan ten goede zijn. Het is aan franchisegevers of zij dit gebruiken om de business te verbeteren.

De drempel voor kleine ondernemingen wordt hoger. Dat is lang niet altijd een slechte zaak gezien de kwaliteit van sommige van deze toetreders. Risico bestaat wel dat het ontbreken van initiatieven een vitale en diverse franchisemarkt zou kunnen frustreren.

Paul van Wageningen
Franchise Match


Reactie


800 formules

Matchen

Passende selectie

Persoonlijk

Direct contact

Gratis