Registreren

Disclaimer

Copyright

De inhoud van deze site, de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en combinaties daarvan en de programmatuur zijn beschermd door auteurs- en databankrechten. Deze rechten berusten bij Into Franchise Nederland. De content van deze website mag alleen voor persoonlijk gebruik worden toegepast. Het is dus niet toegestaan om de inhoud van deze website te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Into Franchise Nederland.

Aansprakelijkheid

Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kan Into Franchise Nederland niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens. Into Franchise aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site, (on)bereikbaarheid van de site of ter beschikking gestelde programmatuur.

Verwijzingen en hyperlinks

Verwijzingen naar of hyperlinks met andere websites dienen alleen ter informatie van de gebruiker. Into Franchise Nederland geeft dan ook geen garantie voor de toegankelijkheid en de inhoud van de betreffende websites en aanvaardt op generlei wijze aansprakelijkheid voor het functioneren van of voor de informatie op deze websites.

Into Franchise Nederland aanvaardt verder geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade die wordt geleden als gevolg van het gebruik van onze community of gegevens verstrekt door of namens Into Franchise Nederland via de community, zoals tevens uiteengezet in onze Algemene Voorwaarden en Privacy Beleid.

Het kan gebeuren dat Into Franchise Nederland in de toekomst genoodzaakt is deze disclaimer te wijzigen.

Into Franchise Nederland BV
Herenweg 57E
2105 MD Heemstede
info@intofranchise.nl

800 formules

Matchen

Passende selectie

Persoonlijk

Direct contact

Gratis