BAILINE

Franchisegever versus franchisenemer; communiceren doe je zo!

Sommigen denken: ‘Een franchisenemer heeft geen invloed heeft op het beleid van de franchisegever en vooral bij harde franchiseformules is er geen ruimte voor communicatie en hoort de franchisenemer te doen wat van boven wordt aangegeven.’ Een misverstand wat leidt tot een verkeerde indruk. Jammer, want er wordt wel degelijk binnen een franchise gecommuniceerd. Omdat communicatie een wisselwerking is, presenteren wij vier punten; als check-up en ter informatie. 

1. Praat, schrijf; communiceer 
Kenmerkend voor een professionele en effectieve franchise, is een uitstekende communicatie tussen de franchisegever en –nemer. Immers, ook hier geldt: zonder communicatie, geen franchise. Sterker nog: het is essentieel. Goede communicatie is de basis, net zoals in elke relatie, dus ook tussen de franchisegever en jou. Hecht jij waarde aan een open communicatie? Let goed op bij het kiezen van jouw franchiseformule.  
 
2. Luisteren is van levensbelang 
Wellicht sta jij er niet bij stil, maar oprechte communicatie begint met luisteren. Want luister jij om antwoord te geven, of luister jij om daadwerkelijk andermans informatie tot je te nemen? Net zoals een generaal, is de franchisegever afhankelijk van informatie van onderop. Hier vindt namelijk de actie plaats en wordt het succes van de formule bepaald. Logisch, want de franchisenemer heeft het eerste contact met de klant en weet precies hoe beleid in de praktijk uitpakt. En daarom hoort een franchisegever naar zijn franchisenemers te luisteren, maar hetzelfde geldt eveneens vice versa.  
 
3. Vereniging van Franchisenemers 
Bij jonge franchiseformules zijn de communicatielijnen vaak korter dan bij een al meer gevestigde formule en is communicatie vanaf het begin af aan aanwezig. Maar ervaar jij daarentegen de communicatie bij jouw franchise als eenrichtingsverkeer? Onderzoek de mogelijkheden tot het oprichten van een Vereniging van Frachisenemers om de communicatie tussen beide te stroomlijnen. Vooral bij grote franchises, is een vereniging veelvoorkomend. Een Vereniging van Franchisenemers bestaat uit de franchisenemers; zij sturen een afvaardiging, vaak het bestuur, om namens hen te overleggen met de franchisegever. 
 
4. Franchiseraad 
Zoek je het hogerop? De Franchiseraad geeft advies over alles met betrekking tot de organisatie en de formuleZo’n advies dient serieus te worden genomen door alle partijen en kan zelfs bindend zijn. In hoeverre het advies bindend is, hangt af van het franchisereglement en andere overeenkomsten. Binnen de raad kunnen er ook speciale commissies worden ingesteld zoals een Commissie Organisatie & Administratie en een Commissie Reclame & Promotie. Deze doen onderzoek en voeren overleg over concrete beleidsonderwerpen alvorens die in de franchiseraad worden besproken. 


Reactie


800 formules

Matchen

Passende selectie

Persoonlijk

Direct contact

Gratis