BAILINE

Luie managers presteren beter

Iedere manager heeft zo zijn eigen stijl - mensgericht, taakgericht, directief, participatief - maar weinig zullen hem omschrijven als lui. Toch is dat de categorie managers die het beste presteert volgens Martin Waaijer, auteur van het boek ‘De Luie Manager’ dat onlangs verscheen.

Niet alles zelf willen beslissen
Nu is de term ‘lui’ misschien wat misleidend. Waaijer lijkt er mee te bedoelen dat je je als manager niet te veel met beslissingen en taakverdeling moet bemoeien. Of in zijn eigen woorden: “Als je mensen als kinderen behandelt, gaan ze zich als kinderen gedragen.” Een variant op het bekende spreekwoord: “If you pay peanuts, you get monkeys.”

Autonomie, vakmanschap & zingeving
Waar moet een manager zich dan wel mee bezighouden? In de samenvatting van zijn boek spreekt Waaijer over drie keywords: Autonomie, vakmanschap en zingeving. Bijvoorbeeld door na te denken over hoe mensen zelfstandiger en prettiger kunnen werken. Dit sluit deels aan bij de al langer populaire term ‘dienend leiderschap’. Maar Waaijer waarschuwt er ook voor dat managers hun agenda niet ‘te vol’ moeten plannen. Laat in ieder geval 20% leeg, dan heb je nog eens tijd om spontaan een kopje koffie met een van je medewerkers te drinken. Ook pleit de schrijver ervoor om werknemers zichzelf te laten beoordelen, vaak doen ze dat een stuk effectiever dan een manager.

70 procent ongeschikt
Hoe mooi de theorie ook is die Waaijer in zijn boek schetst, de praktijk is volgens hem weerbarstiger. Maar liefst 70 procent van de Nederlandse managers zou ongeschikt zijn voor zijn of haar taak, zo stelt de schrijver in een interview met Nu.nl. Een verklaring heeft hij ook: hij verwijst naar het Peterprincipe uit de organisatiekunde. Goed functionerende werknemers krijgen promotie naar een hogere functie, tot ze op een gegeven moment een managersfunctie bekleden. Als ze daarin niet goed functioneren krijgen ze geen demotie, daardoor werken veel mensen in een positie waar ze eigenlijk helemaal niet geschikt voor zijn.


Reactie


800 formules

Matchen

Passende selectie

Persoonlijk

Direct contact

Gratis