Crystal Marbles

Exclusief franchisegebied? Hier moet je op letten

Exclusief franchisegebied? Hier moet je op letten

Als franchisenemer zit je natuurlijk niet te wachten op een concullega in dezelfde straat, wijk of stad. Zeker niet wanneer je dacht dat dit ‘jouw gebied’ was en je dat duidelijk had afgesproken met de franchisegever. Over wat een exclusief franchisegebied precies is, hoe je een geschikte regio kiest en wat de voorwaarden zijn, lees je meer in dit artikel.

Locatie en gebied zijn niet hetzelfde

We hebben al vaker geschreven over het belang van een goede locatie. Zeker wanneer je foodproducten verkoopt aan consumenten is een locatie met veel voorbijgangers essentieel. Je hebt daarmee ook een natuurlijk servicegebied; de omringende straten, wijk of dorp. 

In andere branches is de precieze locatie iets minder essentieel. Als franchisemakelaar hoef je bijvoorbeeld niet op het allerdrukste kruispunt te zitten met de hoogste huren. Je servicegebied is des te belangrijker. Omvat het ook die populaire nieuwbouwwijk? Is het gebied groot genoeg om voldoende omzet te draaien? Is het een logisch gebied?

Hoe kies je een geschikte franchiseregio?

In je ondernemingsplan doe je onderzoek naar je lokale markt. Hoe groot is je doelgroep? Hoeveel concurrenten zijn er aanwezig? Wat zijn de inkomsten van franchisenemers in vergelijkbare franchiseregio’s? Vooral dat laatste punt is essentieel: want hoe mooi je model ook is, de praktijk blijkt altijd weerbarstiger. Het is daarom slim om in een vroeg stadium al met andere franchisenemers over dit onderwerp te praten. 

Vragen die je kunt stellen zijn:

  • Mocht je zelf een goede regio kiezen?
  • Is je gebied groot genoeg om je omzet te halen?
  • Denk je erover om aansluitende verzorgingsgebieden te kopen?
  • Heb je tips voor mij om de best mogelijke regio te kiezen?

Wat is een exclusief franchisegebied?

In veel franchiseovereenkomsten staat een zogenaamd exclusief franchisegebied beschreven. Dit betekent dat de franchisenemer de enige is die in deze straat, wijk of zelfs gemeente de rechten heeft om het merk uit te baten. De franchisegever kan in dit gebied dus niet zelf een vestiging openen danwel iemand anders daartoe het recht geven.

Mag een franchisenemer exclusiviteit zomaar opheffen?

Door veranderende omstandigheden kun je je voorstellen dat een franchisegever op een gegeven moment de exclusiviteit wil aanpassen: bijvoorbeeld omdat er in een gebied veel meer huishoudens bijgekomen zijn of een nieuw winkelcentrum. Toch mag de franchisegever daarom niet zomaar inbreuk maken op het gebied van de franchisenemer. 

In sommige franchiseovereenkomsten zijn bepalingen opgenomen waarmee de franchisegever wel binnen het exclusieve gebied een nieuwe vestiging mag openen. Ondanks deze bepalingen mag een franchisegever dat pas doen nadat uit onafhankelijk onderzoek is gebleken dat het economisch verantwoord is om een nieuwe vestiging te openen. 

Ook nadat de nieuwe vestiging is geopend binnen het voormalig exclusieve gebied, heeft de franchisegever nog een verantwoordelijkheid. Wanneer de franchisenemer kan aantonen dat zijn onderneming door de nieuwe opening niet meer levensvatbaar is, kan hij de franchisegever daarvoor verantwoordelijk houden

Bron: Ludwig & Van Dam Franchiseadvocaten


Reactie


800 formules

Matchen

Passende selectie

Persoonlijk

Direct contact

Gratis