Registreren

Franchisenemersverenigingen. Vriend of vijand?

Bij veel (grotere) franchiseketens hebben de franchisenemers zich georganiseerd in een franchisenemersvereniging. Wat betekent dit voor de franchisegever? Moet hij hier nu blij mee zijn of juist niet? In dit artikele gaan we dieper in op de rol van deze organisaties.

Hoe ontstaat een franchisenemersvereniging?
Nog te vaak ontstaat een franchisenemersvereniging vanuit onvrede. Verschillende ondernemers organiseren zich vanwege een (gepercipieerd) probleem met de franchisegever. De gedachte achter de organisatie is dat je samen sterker staat in de onderhandelingen. Om deze negatieve mindset te voorkomen, is het slimmer voor de franchisegever om zelf voor te stellen een vereniging op te richten. Zo heb je een grotere kans op een constructieve samenwerking.

Hoe organiseer je een franchisenemersvereniging?
Er is geen blauwdruk voor hoe een franchisenemersvereniging eruit moet zien. Ze bestaan dan ook in alle soorten en maten. Aan de ene kant van het spectrum heb je een bijzonder onafhankelijke organisatie met zijn eigen statuten en reglementen. Aan de andere kant een paar franchisenemers aangewezen door de franchisegevers. Over het algemeen worden franchisenemers middels een verkiezing voor het verenigingsbestuur gekozen. Soms wordt er per regio een vertegenwoordiger uitgekozen, en soms zijn er minimumeisen om aan het bestuur te mogen deelnemen. Dat laatste is overigens ook van belang voor de franchisegever, omdat je anders met een bestuur van onervaren, of ondermaatse presterende klagers te maken kunt krijgen. De vereniging kan vergaderen op het kantoor van de franchisegever, maar bijvoorbeeld ook in een congrescentrum. Aan dat laatste wordt door veel verenigingen de voorkeur gegeven omdat het ‘neutraal’ terrein is. Sommige franchisegevers vergoeden de locatie- en reiskosten.

Wat is de rol van een franchisenemersvereniging?
De uiteindelijke beslissingen moeten door een franchisegever worden genomen. Anders krijg je een onwenselijke situatie. Maar dat wil niet zeggen dat een vereniging er alleen voor de bühne is. Neem adviezen en ideeën wel degelijk serieus. Veel goede suggesties komen uit het werkveld. Hierdoor vergroot je ook de bereidheid van franchisenemers om mee te gaan in koerswijzigingen van het bedrijf. Onderwerpen waar de input van franchisenemers bijvoorbeeld erg waardevol zijn: het uittesten van nieuwe marketingstrategieën en uittesten van nieuwe technologie in de vestigingen zelf.


Reactie


800 formules

Matchen

Passende selectie

Persoonlijk

Direct contact

Gratis