Crystal Marbles

Wat verandert er in 2018 voor startende ondernemers?

Nu de dames en heren politici er na bijna een jaar uit zijn wat ze in de toekomst met Nederland willen gaan doen, vragen veel startende ondernemers zich vertwijfeld af wat de nieuwe regels precies voor hun gaan betekenen. Te beginnen bij volgend jaar. Hoewel het voor de meeste wijzigingen in wet- en regelgeving wat langer duurt dan 2018 om van kracht te zijn, hier alvast een vooruitblik voor volgend jaar.

Verhoging btw-tarief nog niet aan de orde

Een van de meest besproken onderdelen van het regeerakkoord: het lage btw-tarief gaat van 6% naar 9%.

Veel startende ondernemers hebben hier overigens niet heel veel mee te maken. Hun diensten en producten worden met 21% btw belast.

De btw-verhoging is wel een hard gelag voor onder andere kappers, fietsenmakers, boekverkopers en horeca. Het duurt echter nog even voor de gewraakte maatregel ingaat. De verwachting is dat dit op zijn minst tot 2019 duurt.

Verlaging zelfstandigenaftrek komt later

Een andere belangrijke verandering in het regeerakkoord is de verlaging van de zelfstandigenaftrek. Te veel kleine ondernemers betaalden volgens de coalitiepartijen door een serie belastingvoordelen geen of bijna geen belasting over hun inkomen.

Momenteel is de zelfstandigenaftrek nog € 7.280. Dit bedrag mag je van de winst aftrekken voor je er inkomstenbelasting over hoeft te betalen.

De precieze verlaging is op dit moment nog niet bekend, maar zal in ieder geval nog niet in 2018 ingaan.

Hulp voor startups via Invest-NL

Dan een maatregel die al wel vanaf 2018 ingaat. De overheid wil startups gaan helpen met onder andere risicokapitaal, garanties en exportkredietverzekeringen. Het budget voor een stimuleringsfonds bedraagt in totaal 2.5 miljard euro. Hoewel de formele oprichting nog moet worden besproken, wil het kabinet ondernemers vanaf 1 januari 2018 al welkom heten bij het loket Invest-NL.

Inkomensafhankelijke bijdrage (zvw) omhoog

Een belangrijke verandering voor startende ondernemers met personeel: vanaf 1 januari 2018 moeten ze een hogere inkomensafhankelijke bijdrage betalen. Het tarief stijgt van 6,65 procent naar 6,90 procent.   

Vanaf 1 januari 2018 oninbare btw terugvorderen

Fijn voor wie in het verleden met wanbetalers of faillissementen te maken heeft gehad: vanaf 1 januari 2018 mag je de btw van onbetaalde rekeningen verrekenen. Deze regeling is in 2017 al ingevoerd, maar de termijn is op een jaar gesteld, met als begindatum 1 januari 2017 - ook voor facturen die je al eerder had verstuurd. Eerder was het verrekenen van oninbare btw ook al mogelijk, maar erg ingewikkeld.


Reactie


Reacties

  • Mike

    Hoezo geen inkomstenbelasting door belasti ng voordeel!! Dacht t nie !!

800 formules

Matchen

Passende selectie

Persoonlijk

Direct contact

Gratis