BAILINE

Marketing & reclame: pure verspilling?

Een oud gezegde over marketing luidt: "50 procent van mijn marketinguitgaven is verspilling. Ik weet alleen niet welke 50 procent!". Heb je enig idee of dat gezegde ook in jouw bedrijf geldt? Uit ons doorlopende onderzoek naar winstlekkages in het MKB blijkt dat 'Marketing & Sales' na 'productiviteit' de grootste oorzaak van winstlekkage is. Ook in (inter)nationale onderzoeken zien we dat er maar weinig zicht is op de resultaten van marketingactiviteiten.

Natuurlijk is het resultaat van online marketingactiviteiten goed te meten, maar de vraag is of dat wel door marketingverantwoordelijken in het MKB gedaan wordt. Een veelgenoemde reden om het niet te doen, is dat het moeilijk of niet goed te meten is. Een andere oorzaak, die misschien nog wel belangrijker is, is dat doelstellingen niet (goed) bepaald zijn. Dat geldt natuurlijk voor meer activiteiten. Daar waar duidelijke, tijdsgebonden doelstellingen met elkaar bepaald worden, zien we meestal betere resultaten dan wanneer dit niet gebeurt.

Marketingresultaten bepalen
De resultaten van je marketinginspanningen bepalen is eigenlijk veel makkelijker dan vaak gedacht wordt. Bepaal eerst waarom je een bepaalde marketingactiviteit wil uitvoeren. Is dat naamsbekendheid verhogen, leads verkrijgen of aanvullende producten en diensten verkopen aan je huidige klanten? Dus zeer eenvoudig en heel concreet:

  • "Met onze reclameborden in de regio willen we dat de naamsbekendheid tussen nu en de komende anderhalve maand van 25 procent naar 35 procent stijgt."
  • "Door onze aanwezigheid bij het lokale 'Dag van de Bouw'-project, willen we tien nieuwe contacten met architecten opdoen, waarmee we binnen een jaar minimaal één nieuwbouw huis gaan realiseren."
  • "Onze nieuwe nieuwsbrief naar onze klanten moet binnen twee weken zorgen voor 35 procent extra kliks naar onze website, waaruit in die periode € 42.000 extra omzet komt."

Nu we de doelstellingen duidelijk geformuleerd hebben, wordt het ook mogelijk om de resultaten te gaan meten. Wellicht denk je nu: 'Dat meten kost toch ook tijd en geld, dus dat is dan toch ook meteen winstlekkage?'. Een begrijpelijke gedachte, maar helaas wel een verkeerde. De investering om de resultaten te meten verdient zich terug doordat je weet welke acties winstgevend zijn. Behalve winstgevendheid kan je ook uit de analyse halen waarom een actie wel of niet succesvol was en wat wellicht nog beter kan.

Marketing & Sales: disciplines die moeten samenwerken
Het is niet voor niets dat wij in ons winstlekkage-onderzoek 'Marketing & Sales' samenvoegen. Wij zijn er namelijk van overtuigd dat deze disciplines gezamenlijk moeten optrekken. Bij kleine bedrijven is dat vaak geen punt, omdat deze activiteiten door één of twee medewerkers samen uitgevoerd worden. Bij grotere bedrijven zien we echter maar al te vaak dat marketing en sales (verder) uit elkaar liggen en er te weinig afstemming tussen de twee disciplines is. Voor sales is het belangrijk dat marketing goed gekwalificeerde leads aanlevert en voor marketing is het belangrijk dat sales vertelt hoe de doelgroep reageert op het merk en reclamecampagnes.

Zonder een goede samenwerking tussen deze twee krijg je nauwelijks een goed beeld van de resultaten van je marketingactiviteiten en weet je de resultaten ook niet goed te verbeteren. Op die manier weet je inderdaad niet welk deel van de investering verspilde euro’s zijn. Zorg daarom voor een gedeelde bedrijfsvisie en een strategie om daar ook binnen afzienbare tijd te komen. Op basis van deze visie en strategie kunnen marketing en sales samen bepalen welke acties met welke resultaten ontwikkeld en uitgevoerd moeten worden. Door ook weer gezamenlijk de resultaten te beoordelen, ontstaat een lerende organisatie die maakt dat de onderneming precies weet wat de toegevoegde waarde van marketing is.

alt er meer winst uit jouw marketing en sales te behalen?
Wil je dat iemand eens samen met jou beoordeelt hoe dit in jouw bedrijf georganiseerd is? We voeren gratis en geheel vrijblijvend de winstlekkage-analyse in jouw bedrijf uit. Wil je eerst zelf een bekijken op welke gebieden in jouw bedrijf meer winst te behalen valt? Doe dan onze gratis winstlekkagequiz!

 


Reactie


800 formules

Matchen

Passende selectie

Persoonlijk

Direct contact

Gratis