BAILINE

Code of wetgeving | Zorgvuldig zaken doen blijft hard werken

Anders dan in landen als de VS en Australië waar sprake is van specifieke franchisewetgeving is Franchising in Nederland niet bij wet geregeld. Het betekent dat, uitgaande van integriteit en billijkheid, franchisegevers en franchisenemers ruimte hebben om zelf allerlei contractuele afspraken te maken. In de sfeer van het Nederlandse zakendoen levert dat een relaxte en liberale omgeving op waarin franchise floreert door weinig bureaucratie en relatief weinig juridische kosten.

Leden van de Nederlandse Franchise Vereniging worden geacht de erecode toe te passen. Deze code is meer dan een aantal regels. Zij vormen de basis voor het ethisch zakendoen binnen onze branche. Hoewel de code geen formele juridische status heeft, zijn er voldoende rechtelijke uitspraken die een goede indicatie van wat beschouwd wordt als fair en integer. Het zijn dus niet alleen de NFV leden die gebonden zijn aan de code.

Bij Franchise Match werken wij in een internationaal netwerk. De wetgeving in landen als Frankrijk en Zweden dwingt ons om aan de strengste eisen te voldoen. Uiteindelijk zijn het allemaal vanzelfsprekende zaken die ons product richting (master) franchisenemers en opdrachtgevers alleen maar goed doen.

Het begint met de informatievoorziening aan kandidaten. De lijst met minimale vereisten is lang. Lastig, maar het heeft ook voordelen. Het beantwoordt vanaf het begin alle vragen. Een kandidaat kan zich niet beroepen op onwetendheid en laat toont zorg voor de (kandidaat) franchisenemer. De informatievoorziening is niet bijzaak maar hoofdzaak. Al bij het eerste contact begint de relatie.

Ja, een kandidaat is zelf verantwoordelijk voor het invullen van een financieel model. Maar dat model moet dan wel aan de hoogste standaards voldoen. Een ‘disclosure’ document, ook wel Franchise Information Memorandum’ genoemd, is een minimum. Hierdoor weet een franchisegever dat alle basisinformatie bekend is bij een kandidaat. Een uitleg van de (redelijk en billijke) franchiseovereenkomst, proefdagen, bedenktijd etc. behoren allemaal tot het minimum.

Ook de overeenkomst moet voldoen aan de code. Het geheim is hier evenwicht. Zomaar een voorbeeld uit een overeenkomst; minimale prestatie-eisen.

Verbeteren van operations en omzet gaat allemaal over discipline enerzijds en beloning anderzijds. Aan de ene kant zal een franchisegever zijn franchisenemers willen houden aan de formule om daarmee de prestatie en de groei van de afdracht te verzekeren. Deze afdrachten zijn vrijwel altijd omzet gerelateerd. Met de omzetgroei, groeit dus het inkomen van de franchisegever. Datzelfde gebeurt met de winstgevendheid van de franchisenemer.

Anderzijds een franchisegever ondernemers van slecht gedrag willen weerhouden. Dit gebeurt vaak in de vorm van minimale prestatie-eisen (Minimum performance Criteria).  Indien niet gerealiseerd geven die de mogelijkheid om het exclusiviteitsgebied te verkleinen of zelfs de overeenkomst te beëindigen.

Dat kan alleen als duidelijk omschreven is wat een goede en slechte prestatie is (handboek en beschreven procedures). Het kan alleen maar als regels consistent en consequent worden doorgevoerd en het kan alleen maar als er een duidelijke procedure aanwezig is.

Elke minimale prestatie-eis moet redelijk en billijk zijn. Het is in algemene zin echter lastig aan te geven wat redelijk is en wat niet. Soms is een score van 70% of de gemiddelde omzet van alle vestigingen in een individuele vestiging volstrekt redelijk. Maar hoe lang dan? Eén jaar, twee jaar?

Het feit dat er geen wetgeving is wil niet zeggen dat er niet heel veel moeite moet worden gedaan om op een zorgvuldige manier zaken te doen. Iedere zichzelf respecterende franchisegever moet zaken willen doen volgens de code. Het is goed voor de formule en de branche. Niemand zit te wachten op wetgeving en al helemaal niet om een code die zwaar is en zijn doel voorbij schiet. Waar iedereen wel op zit te wachten is franchisegevers die op een ethische en redelijke manier omgaan met (potentiële) franchisenemers.

Er is in de Nederlandse verhouding geen plaats voor agressieve of uitbuit methodes. Wel is er veel ruime voor hardwerkende toegewijde franchisegevers die voortdurend bezig zijn met het op een ethische en faire manier ontwikkelen van hun systeem en daardoor floreren.


Reactie


Reacties

  • Heinz-Willi Wyes

    Helemaal mee eens. De beginselen van een langdurige, vertrouwensvolle en voor beide kanten winstgevende zakelijke relatie worden gevormd door wederzijds vertrouwen en verstrekken van volledige informatie. De nieuwe Nederlandse Franchisecode (NFC) doet hieraan feitelijk af. Vertrouwen wordt vervangen door voor vele formules ontoepasbare regels, overbodige informatieplichten worden opgelegd, notabene alleen voor de franchisegeverskant. Internationale ondernemingen zoals die van Paul (een ook de onze, zie http://abacus-bijlessen.nl) zijn de dupe, ook al passen ze de meeste bedingen van de NFC sowieso al toe.

800 formules

Matchen

Passende selectie

Persoonlijk

Direct contact

Gratis