Crystal Marbles

Oeps glad ijs...

Niet zo lang geleden kreeg ik het verzoek iets te schrijven over het verschil tussen mannelijk en vrouwelijk leiderschap. Oeps, glad ijs schoot door mijn hoofd. Want is er wel een verschil? Kunnen Merkel, May en Clinton de wereld veranderen? Vast! Heeft dat met vrouw-zijn te maken? Ik weet het oprecht niet. Bush, Blair en Balkenende werden tijdens de oorlog in Irak ook genoemd als een drie-eenheid. Macht, invloed ze horen bij leiderschap. Dan gaat het alleen nog over de vraag hoe deze macht en invloed worden uitgeoefend. Natuurlijk zijn daarin verschillen te bespeuren, maar of dat nou afhangt van de sekse?

Focus van een slimme meid
Het is natuurlijk niet de eerste keer, dat ik een dergelijk verzoek kreeg. Ook ik ben een kind van mijn tijd. Een tijd waarop een “slimme meid, op haar toekomst moest zijn voorbereid”. Een kind van de tweede feministische golf, gestart rond 1946, waarin gestreden wordt voor inkomensonafhankelijkheid van vrouwen. Wat uiteindelijk geresulteerd heeft in het huidige Glazen Plafond. De derde feministische golf startte rond de jaren ‘90. Een golf die zich afzette tegen het slachtofferschap, iets wat de vrouwendiscussie dwarsboomde. Het werd tijd voor Girl Power. Hallo Spice Girls. Iets waar ik wel gevoel bij heb. Maar even terug. Ik dwaal af…Iets dat mij bij dit onderwerp snel overkomt. Er zijn zoveel nuances te maken.

Battle of the sexes
Zoals ik al zei, ben ik eerder in het onderwerp gedoken. Het verschil tussen de seksen blijft een interessant onderwerp. Het verschil is een feit, ook al proberen sommigen ons te laten geloven dat dat niet zo is. Mannen en vrouwen zijn níet gelijk, wel gelijkwaardig. In een van mijn leiderschapsprogramma’s  werd dit onderstreept door een vrouwelijke directeur afkomstig uit de voormalige Sovjet Unie. Zij zei: “Er is niets zo ongelijkwaardig als gelijkheid”. Tranen met tuiten huilde ze over het feit dat zij nooit de kans had gekregen haar eigen identiteit te onderzoeken en te ontwikkelen omdat in dat regime iedereen gelijk was.

Zoek de overeenkomsten
Er zijn dus wel degelijk verschillen. Uit onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat vrouwen gemiddeld intelligenter zijn dan mannen. Sorry heren! Dit heeft overigens een biologische reden. Een kind heeft meer kans op overleven als de moeder relatief intelligent is.
In een mini-onderzoek dat we ooit zelf onder top managers hebben uitgevoerd, viel een verschil tussen mannen en vrouwen op in de zogeheten breindynamiek. Een verschil welke we ook uit ander onderzoek naar voren zien komen namelijk; “Vrouwen streven vaak naar perfectie en hebben het idee dat zij harder moeten werken voor hun toppositie. ”. In mijn eigen praktijk zie ik dat ook. Sommige vrouwen laten prachtige functies voorbijgaan terwijl ik ze prima geschikt acht. Bij navraag waarom ze de functie laten passeren blijkt dan, dat ze naar eigen beeld niet volledig aan het gevraagde profiel voldoen. Hillary Clinton zei in de race om het presidentschap als reactie op Obama: “Verandering ontstaat niet door mooi gesproken woorden maar door er hard aan te werken”. In haar strijd tegen Trump zien we een ander fenomeen voorbij komen. De invloed van de media. Wanneer het gaat over het verschil tussen mannen en vrouwen speelt de media een belangrijke rol.

De invloed van media en omgeving
De media bepalen niet alleen waarover wij in het dagelijks leven praten, maar hebben ook invloed op hoe wij de wereld zien. De wijze waarop zij verhalen delen en de manier waarop nationaliteiten, culturen, seksuele geaardheden en geslachten worden weergegeven, weerspiegelen vaak ook de manier waarop de man en vrouw in de straat dit zien[1]. Het commerciële belang kan daarin ten koste gaan van de diversiteit, of nuances zo je wilt. Media spelen in op de behoefte onszelf te kunnen definiëren, te begrijpen.

Naast de media halen we een stuk van ons zelfbeeld, de definitie van onszelf uit onze omgeving, de groep waartoe wij behoren. Het gevolg is dat we dan ook anderen moeten definiëren, anders zien we het verschil niet met wie we zelf denken te zijn. Zo ontstaan stereotypen. Stereotypen zijn zeer vereenvoudigde, hardnekkige veralgemeniseerde meningen over mensen. In de marketing worden ze wel gebruikt om doelgroepen te bepalen en verkoop te stimuleren. Stereotypering is onlosmakelijk verbonden met hoe wij de wereld in kijken, met alle verhalen waar we ook zo van houden.

Stereotiep als rolmodel
In het geval van leiderschapsvraagstukken, het glazen plafond, girl power, remancipatie lijkt het denken vanuit stereotypering echter wel een hardnekkig en moeilijk te bestrijden ziekte. Je zou denken dat iedereen toch slim genoeg is om te zien dat elke nuance in een stereotype ontbreekt. Niets is minder waar. Stereotypen kunnen wel degelijk een negatief effect hebben. Zowel mannen als vrouwen hebben wel eens te maken gehad met een fenomeen dat “stereotype threat” genoemd wordt. Mensen die deel uitmaken van een bevolkingsgroep, een sekse gaan zich naar dit stereotype gedragen wanneer zij zich bewust zijn van het feit dat zij behoren tot een bepaalde groep. Het komt voor in situaties waarin mensen negatief beoordeeld of behandeld worden als gevolg van het stereotype waaraan zij lijken te voldoen of in situaties waarin ze het risico lopen aan de kenmerken van het stereotype te beantwoorden[2]. Dus vrouwen parkeer die auto in een ogenschijnlijk te kleine plek. Je kunt het! En mannen en vrouwen neem gewoon dat kleine boodschappenautootje dat past veel beter in de parkeergarage!

Gaat Hillary gelijk krijgen?
Zo lang verhalen van bepaalde mensen niet worden gedeeld of posities niet door hen worden bekleed, dan blijven wij ze het gevoel geven dat ze het niet waard zijn. Dat heeft niets met slachtofferschap te maken. Onbedoeld plaatsen we mensen in een stereotypische gevangenis waaraan geen ontsnappen mogelijk lijkt. Net zo min als kennis, kunde en leiderschap gebonden is aan sekse, seksuele geaardheid of nationaliteit, net zo min geldt dat voor ondernemerschap. Verandering vindt alleen plaats door bewustwording, discipline, het creëren van beweging. De ontmoeting. Wil je iets nieuws beginnen? Begin met die eerste stap te zetten, want daarin schuilt de uiteindelijke bevrijding. Zou Hillary dan toch gelijk hebben?

Geschreven door:
Astrid van Tongeren @ Urban Knowmads


Reactie


800 formules

Matchen

Passende selectie

Persoonlijk

Direct contact

Gratis