Registreren

Het grote belang van klein

Stelt u zich eens voor; wat u vandaag kunt met uw smartphone was dertig jaar geleden totaal ondenkbaar, zelfs onmogelijk ook niet als u toen alle computers op aarde aan elkaar had geknoopt. De kracht van klein is voorspeld in de wet van Moore. Oprichter van Intel Gordon Moore stelt dat het aantal transistors in een geïntegreerde schakeling door de technologische vooruitgang elke 2 jaar verdubbelt. Dit heeft micro-elektronica fabrikanten gebracht tot de grenzen van het kunnen.

More than Moore
Waar we niet kleiner kunnen wordt meer bereikt vanuit slim combineren. Experts en Moore zelf geven aan dat er grenzen zijn maar die worden direct ook weer uitgebreid in de nieuwe wet, ‘more-than-Moore’. Vandaag de dag blijken bedrijven in staat een laboratorium te ontwikkelen kleiner dan een speldenknop. Een minilab welke door het menselijk lichaam kan reizen. Compleet met sensoren en antennes wordt realtime, vanuit de bloedbaan gemeten of medicijnen aanslaan. De meetwaarden worden direct draadloos doorgeven aan computers of onderweg aan apps in smartphones. Een compleet nieuwe wereld, waarin nieuwe domeinen en nieuwe vakgebieden zijn ontstaan die, als we ons er enigszins in proberen te verdiepen, al snel leiden tot een minderwaardigheidscomplex.

Het gevoel van veranderingen
Er wordt wel geroepen dat verandering de enige constante is. Maar ook verandering is aan verandering onderhevig. Rond 2008 zijn we volgens Kondratieff begonnen aan de zesde grote economische golf. Deze zesde golf roept om andere verandering. Niet langer moeten we de meetbare systemische veranderingen de boventoon laten voeren maar luisteren naar het gevoel.

De in de oude economie zo verafschuwde emotie, die veelal laatdunkend wordt gepareerd als ontastbaar en onmeetbaar wint terrein. Zogenaamd steekhoudende en meetbare argumenten verliezen steeds vaker grond in een transparanter wordende wereld waarbij het gevoel van ‘het klopt niet’ bevestigt wordt.

Ruimte voor kwaliteit
Innovatie, creativiteit, groei en ontwikkeling zijn verbonden met ons gevoel van welzijn. Dit gevoel heeft ruimte nodig. Ruimte die ons aan alle kanten is en nog steeds wordt afgenomen. Creativiteit wordt in de kiem gesmoord onder druk van processen en procedures. Waar tijd in geld wordt uitgedrukt wordt veelal ingeboet aan toegevoegde waarde en werkelijke kwaliteit. Toegevoegde waarde en kwaliteit vragen ander vakmanschap, of hernieuwd vakmanschap. Zo zullen in de 6e economische golf, onder andere de vakgebieden van “clean & nature” en “nanotechnologie” een vlucht nemen.

Klein met grote impact
Schoon, natuur en nanotechnologie blijken ruimte te geven aan nieuw ondernemerschap. Met veel onderzoek, humor, creativiteit, bloed, zweet en tranen groeide uit deze combinatie een nieuw bedrijf en een nieuw beroep, Nanoneer. Flessen schoonmaakmiddel, vol met water en chemicaliën maakten plaats voor de intelligente en milieu vriendelijke Nanoneer Cleanies™. Hoewel klein van stuk, is hun impact groots. Nanoneer Cleanies™ en -Sustain™ geven schoonmaken niet alleen nieuw elan, maar maken schoonmaken weer leuk en beter gewaardeerd werk. De nieuwe manier van werken, waarmee vuil niet alleen verdwijnt maar oppervlaktes ook duurzaam schoon blijven, geeft ruimte aan een andere manier van groei en ontwikkeling. Met hun ranke (nano)formaat creëren ze ruimte in gootsteenkastje en schoonmaakhok. Met hun vrolijke kleurtjes ruimte in je hoofd. Met Nanoneer Sustain™ krijgt het opnieuw aanhechten van vuil geen kans meer. Weg met de viezigheid!

Duurzaam schoon rendeert
Tot slot nog een dan waar je als ondernemer, maar ook als beheerder van de huishoudportemonnee helemaal vrolijk van wordt. Zo heeft een franchise formule met 2000 vestigingen door toepassing van deze buitengewone combi maar liefst 33% bespaard op de schoonmaakkosten. Ook de huishoudknip raakt minder snel leeg en we houden tijd over. Meerwaarde schoon, langer schoon en tijdwinst dus ruimte voor leuke dingen. De grote blij van deze combi zit daarmee besloten in het eindresultaat. Puur genieten, als dat geen ruimte voor welzijnsgroei creëert? 

Astrid van Tongeren 
Urban Knowmads


Reactie


800 formules

Matchen

Passende selectie

Persoonlijk

Direct contact

Gratis