Registreren

Banklening of crowdfunding?

Sommige franchiseorganisaties staan nog terughoudend ten opzichte van crowdfinance of crowdfunding. In de meeste gevallen speelt de onbekendheid van het fenomeen een rol. Want een fenomeen: dat is het inmiddels wel.

En soms wordt ervanuit gegaan dat het om afgewezen bankleningen gaat. Niets minder is het geval! Crowdfunding is een combinatie van marketing, klantenbinding, sociale betrokkenheid, marktonderzoek èn biedt toegang tot financiering.

Een crowdfunding platform brengen vraag en aanbod bij elkaar. De kwaliteit en het vertrouwen dat investeerders hebben in het platform is voor een belangrijk deel bepalend voor een snelle en succesvolle crowdfinance campagne.  Dat betekent dat een crowdfunding platform een goede analyse maakt van de exploitatiecyclus van het bedrijf, aangevuld met de rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit van de aanvrager om het risico van de investeerders te beperken. Bij Collin Crowdfund  spreekt de Crowdfund Coach de ondernemer persoonlijk en bezoekt de locatie.

Naast de persoonlijke begeleiding is een goede campagne essentieel. Een campagne niet alleen voor nieuwe investeerders te trekken, maar ook om de inner circle van de ondernemer (adviseurs, klanten, leveranciers, maar wellicht ook familie en vrienden) te informeren over je plannen en juist hen er bij te betrekken. Een goede online presentatie wordt ondersteund door een videofilmpje van circa anderhalve minuut. Franchiseorganisaties kunnen in de filmpitch de formule naar de markt goed neerzetten. En natuurlijk wordt de toegevoegde waarde van de franchisegever aangegeven. En is er eenmaal een mooi filmpje, dan kan deze ook gebruikt worden voor franchise recruitment of crowdfunding van andere vestigingen.

Crowdfinance maakt het ook mogelijk dat andere franchisenemers of de franchisegever persoonlijk méé gaan investeren in de vestiging van een nieuwe franchisenemer. Onze ervaring is dat dit positief wordt ontvangen door investeerders.

Terug naar de titel. Crowdfunding biedt geen ‘lender of last resort’ voor ondernemers die afgewezen zijn door een bank; crowdfunding is een bewuste keus en kan aanvullend zijn naast of soms in plaats van een banklening. Crowdfunding is een prima oplossing voor ondernemers die op zoek zijn naar méér dan ‘slechts’ geld. Ondernemers die inzien dat een investeringsmoment een goed moment is om het bedrijf (opnieuw) te positioneren en klanten, leveranciers, collega-ondernemers en andere relaties voor langere tijd betrokken te houden bij het bedrijf.

Henk J. Beke

Collin Cowdfund
Crowdfund Coach voor franchiseorganisaties.


Reactie


800 formules

Matchen

Passende selectie

Persoonlijk

Direct contact

Gratis