Crystal Marbles

Franchisegever en franchisenemer | Communicatie, dé basis van elke succesvolle relatie

Er wordt soms gedacht dat je als franchisenemer geen invloed hebt op het beleid van de franchisegever. Dat je, zeker bij de harde franchiseformule, moet doen wat van boven wordt aangegeven. Of dat de franchisegever doof is voor zorgen van de franchisenemer.

Dit zijn grote misverstanden en het is veel te kort door de bocht. Helaas kan dat leiden tot een verkeerde indruk van franchisen.

Er zijn juiste vele manieren waarop er binnen de franchise met elkaar wordt gecommuniceerd. Communicatie is essentieel in elke relatie, zo ook tussen jou en de franchisegever.

Geen eenrichtingsverkeer
Binnen de franchise merk je dat er juist regelmatige communicatie plaatsvindt. Het is bovendien mogelijk om gezamenlijk het beleid en de formule van de franchisegever te vormen.

De ruimte hiervoor verschilt per franchise. Bij het kiezen van jouw franchise is dit een belangrijk punt om mee te nemen.

Luisteren van levensbelang
Net zoals een generaal is de franchisegever afhankelijk van informatie van onderop. Hier vindt namelijk de actie plaats en wordt het succes van de formule bepaald. De franchisenemer heeft het eerste contact met de klant en weet precies hoe beleid in de praktijk uitpakt.

Een slimme franchisegever luistert daarom goed naar zijn franchisenemers. Bij een jonge franchiseformule zijn de communicatielijnen vaak korter dan bij een al meer gevestigde formule.

Vereniging van Franchisenemers
In grote franchiseorganisaties kan er een Vereniging van Franchisenemers worden opgericht. Deze stroomlijnt de communicatie tussen beide partijen. De vereniging bestaat uit de franchisenemers. Zij stuurt een afvaardiging, vaak het bestuur, om namens hen te overleggen met de franchisegever.

Franchiseraad
Dit gezamenlijke overleg wordt ook wel de franchiseraad genoemd. Deze raad geeft advies over alles met betrekking tot de organisatie en de formule. Zo’n advies dient serieus te worden genomen door alle partijen en kan zelfs bindend zijn. Dit laatste hangt af van het franchisereglement en andere overeenkomsten.

Binnen de raad kunnen er ook speciale commissies worden ingesteld zoals een Commissie Organisatie & Administratie en een Commissie Reclame & Promotie. Deze doen onderzoek en voeren overleg over concrete beleidsonderwerpen alvorens die in de franchiseraad worden besproken.

Goede communicatie is de basis
Kenmerkend voor een effectieve en professionele franchiseorganisatie is een uitstekende communicatie tussen de franchisegever en –nemer. Let hier goed op bij het kiezen van je franchiseformule.


Reactie


800 formules

Matchen

Passende selectie

Persoonlijk

Direct contact

Gratis