Registreren

Wat mag er niet ontbreken in het franchise handboek?

Een franchisehandboek moet veel verwijzingen hebben naar de franchiseovereenkomst en andersom. Het is een document wat onmisbaar is in elke franchisesamenwerking. Zonder franchisehandboek is er geen enkele basis om op samen te werken, immers de operationele spelregels zijn vrij te interpreteren en er moeten afspraken vastgelegd worden.

De franchiseovereenkomst bevat de formeel juridische afspraken tussen beide entiteiten (franchisegever en franchisenemer) in de franchisesamenwerking. Deze afspraken wil je gedurende de samenwerking niet meer veranderen. De operationele afspraken daarentegen wel, daarmee wordt de formule verder ontwikkeld. Het is dus een uitgebreid document waarbij vaste elementen van de samenwerking beschreven worden. Hoe uitgebreid dit wordt gedaan, wordt bepaald door de hardheid van de formule. Veel afspraken centraal ‘regelen’ betekent al snel een dik handboek.

Handboeken zijn er in fysieke vorm (papier) en digitaal. Beide hebben hun voor- en nadelen.

Wat in het handboek kan staan is:

  • Bewijs van Intellectueel eigendom dat franchisegever eigenaar is van het merk;
  • Hoe een overleg plaatsvindt, frequentie en taakverdeling;
  • Exploitatiemodel en investeringsoverzicht;
  • Contractleveranciers.

Er zijn nog steeds franchisegevers zonder handboek. Zij kunnen hier beter snel werk van maken, enerzijds vanwege de taak en verantwoordelijkheid om helderheid te verschaffen omtrent de taakverdeling en verantwoordelijkheden, anderzijds om vanuit de formuleontwikkeling op terug te kunnen vallen. Als een franchisenemer niet weet wat de afspraken zijn, is verplichte naleving hiervan erg lastig.

Bart van der Schoot
De Franchise Adviseur


Reactie


800 formules

Matchen

Passende selectie

Persoonlijk

Direct contact

Gratis