Crystal Marbles

Groei

Tijdens een managementcursus deed ik mee aan een oefening om in 10 seconden aan te geven wat het product is van het bedrijf waar je eigenaar van bent. Zonder na te denken zei ik Franchise Match helpt ‘franchisegevers en franchisenemers met hun groei’. Bij de andere deelnemers leek mijn eenvoudige boodschap vragen op te roepen. Wat bedoel je met groei? Heb je het dan over kwaliteit, autonome groei, volume, aantal ondernemers, vestigingen of budget? Het leek erop dat groei een containerbegrip is.

Opgegroeid in franchise (ik kan niet veel anders) is groei voor mij een randvoorwaarde en vanzelfsprekend. Toch is het ook voor startende franchiseondernemers verstandig om niet alleen te kijken naar het 1e jaar maar ook naar de groeiambities op de lange termijn.

Vanzelfsprekend wil je graag een franchisegever die goed bij je past en een product waar je enthousiast mee aan de slag kan gaan. Je wilt echter ook dat jouw franchisegever lange tijd in business blijft. Hoe weet je of een formule gezond is? Eén manier om het succes van een formule aan af te meten is ‘groei’.

Een franchise kan gemakkelijk té snel groeien. Groei is aantrekkelijk maar kan ook leiden tot problemen. De franchisegever moet zorgen dat hij voldoende mensen en systemen heeft geïmplementeerd om de groei effectief aan te kunnen en verwachtingen van nieuwe (en bestaande) ondernemers waar te maken. Elementen als training, ondersteuning en lokale marketing, zijn bij groei extra relevant. Een formule met 30 franchisenemers die met 10 ondernemers in een jaar groeit, zal minimaal 30% maar misschien wel 50% groei in ondersteuning moeten realiseren. In het 1e jaar is ondersteuning hoog nodig. Het zou zo maar kunnen zijn dat resource, nodig voor training, verdubbeld.

Trage groei kan een symptoom zijn van een onderliggend probleem. Lukt het de formule niet om nieuwe ondernemers voor zich te interesseren en hoe komt dat? Zijn er problemen met het business model of misschien met de markt? Hoe succesvol zijn de bestaande ondernemers?. Contact met bestaande ondernemers moet een integraal onderdeel zijn van het proces van informatie verzamelen tijdens het selectieproces om deze vragen beantwoord te krijgen.

Gestage groei zegt iets over de kwaliteit van het management. Onderdeel van de beschikbare informatie moet een duidelijke en overzichtelijke lijst zijn met vestigingen. Hierop dient ook te staan wanneer en waar deze zijn gestart. Groei is een strategie. Het is niet iets dat een franchisegever overkomt. Wat is die strategie? Hoeveel per jaar, op welke locaties (witte vlekkenplan), hoe is de omzetontwikkeling, wat betekent dat voor de overhead? Is er sprake van impact op bestaande exploitaties etc..

Als regel zou je kunnen stellen dat een franchise minimaal 10% tot 25% moet kunnen groeien. Dat geldt in ieder geval voor middelgrote organisaties. Voor hele grote en kleine bedrijven geldt dat gekeken moet kijken naar ambitie en hoe de overhead is georganiseerd. Een goede franchisegever investeert in zijn eigen organisatie om vervolgens te groeien met franchisenemers. De franchisegever kan pas echt ondernemers toelaten als hij zelf klaar is voor groei.

Tot slot is er een type groei die ik zou willen kwalificeren als ‘ongepast’. Dat is groei waarbij sprake is van een (te) hoog verloop. Soms wordt dit veroorzaakt door ongelukkige keuzes van de business partners, locaties of ondersteuning. Het kan ook zijn dat de franchisegever voor een deel van haar winst en verliesrekening afhankelijk is van de entree fee. Een aantrekkelijke entree fee. i.c.m. met verloop dat onvoldoende als problematisch wordt ervaren, kan leiden tot een verkeerde focus. Als potentiële franchisenemer is het goed om te onderzoeken hoeveel ondernemers zijn gestopt. O.a. op het internet is voldoende informatie te vinden over faillissementen e.d.

Er is veel dat gedaan kan worden om voldoende kennis op te bouwen over franchise en franchiseorganisaties. Voor een lange termijnrelatie zij woorden als relevant en inspirerend belangrijk maar ook woorden als solvabel en groei. Alleen een gezonde franchiseformule die aan die voorwaarden voldoet, geeft een kans op duurzaam succes.

Franchise organisaties zijn het aan hun ondernemers verplicht te groeien. Niet alleen door het aantal vestigingen maar ook door autonome groei. Groei kan ook echter leiden tot impact op bestaande vestigingen en zo autonome groei van individuele ondernemers in de weg zitten.


Reactie


800 formules

Matchen

Passende selectie

Persoonlijk

Direct contact

Gratis