Crystal Marbles

Breinvriendelijk communiceren de nieuwste hype

Breinvriendelijk communiceren is de basis voor nieuw leiderschap, effectief overtuigen en constructief samenwerken. Kortom essentieel voor alle vruchtbare relaties, zowel zakelijk als in privé. De oorzaak van oorlogen, misverstanden en ruzies komt vaak voort uit verkeerde communicatie. Om goed te kunnen begrijpen wat daarmee bedoeld wordt is een vernieuwde definitie van communicatie nodig.

Communicatie is het creëren en delen van een gemeenschappelijke betekenis, in het bewuste deel van het brein. Als er niet breinvriendelijk gecommuniceerd wordt blijft een conflict bestaan. Uit onze jeugd kennen we nog wel het baby blokken spel, de vormenstoof. Het doel is om verschillende vormen in het juiste gaatje te stoppen. Je ziet kleintjes soms proberen om het verkeerde vormpje er toch doorheen te duwen. En als dat niet lukt leidt dat tot gehuil, tranen en frustratie. Het brein filter- en archief systeem werkt ongeveer net zo.

Ons brein verfrommelt informatie om het passend te maken

De informatie die via de zintuigen binnenkomt, wordt door het brein filtersysteem vergeleken met de informatie die al in het brein archief systeem zit. Het brein checkt of de nieuwe “informatie” enigszins lijkt op wat bekend is. Voor het brein is dat belangrijk, want dan kan het snel beslissen wat het moet doen. Als de informatie enigszins lijkt op wat bekend is doet het onbewuste brein wat eigenaardigs. Dit breindeel past de informatie eigenhandig aan om te zorgen dat het past binnen de bestaande kaders. Dan voelt het brein zich op zijn best. Dat gebeurt gewoon zonder dat we dat zelf in de gaten hebben. Kan de informatie niet passend gemaakt worden, dan wordt onmiddellijk het “angst” systeem geactiveerd. Dit noemen we een intern conflict tussen onderbewustzijn en het bewustzijn.

Misverstanden en aannames

“Assumptions are the mother of all misunderstandings” is de kuise versie van het bekende Amerikaanse spreekwoord. En maar al te waar. Maar hoe komt het brein tot het maken van aannames? Waarom begrijpt het brein niet gewoon wat er bedoeld wordt? Bijgaand plaatje illustreert dat op een eenvoudige manier. De zender praat in zijn eigen “vorm en kleur”, ofwel vanuit zijn archiefsysteem. Elk mens heeft een eigen uniek archief systeem. De ontvanger heeft dus ook een uniek archief systeem, met een andere “vorm en kleur”. Het onbewuste brein van de ontvanger verfrommelt de ontvangen informatie op zo’n manier dat het passend is. De “blauwe pentagram” informatie wordt vertaald naar een “groene cilinder”. Net als de kleuter die bij de vormenstoof het verkeerde blokje in het verkeerde gaatje stopt.

De zender neemt aan dat zijn “blauwe pentagram” goed aankomt. De ontvanger neemt aan dat de zender een “groene cilinder” bedoelde. Er is dus geen gemeenschappelijke betekenis van wat gezegd is. En dat is vaak de oorzaak van een misverstand. Breinvriendelijke communicatie is dus ook het controleren of er een gemeenschappelijke betekenis is.

Breinvriendelijk communiceren en Nieuw leiderschap

Elk mens heeft zijn eigen “Rode regelboekje” met waardes en normen. Deze zijn voor elk mens verschillend. Het is vaak lastig om er snel achter te komen wat die regels zijn. Het overschrijden van deze ongeschreven regels leidt al snel tot een conflict. Op zich is dat een vreemd uitgangspunt. Want hoe kun je verwachten dat iemand zich houdt aan onuitgesproken regels, als je die niet eerst hebt uitgelegd? Wanneer het brein uitgelegd krijgt hoe het is gekomen tot deze regels is het vaak bereid om wél te luisteren.

Daarnaast heeft het onbewuste brein ook nog een eigen set van normen en waarden aangelegd. Die zijn gelukkig voor (bijna) alle mensen gelijk. Voorbeelden hiervan zijn zelfbeschikking, intrinsieke motivatie of gehoord willen worden. Deze regels zijn onder meer vastgelegd in de hersenwetten. Een voorbeeld dat in de praktijk gebruikt wordt is de wet van succes management. Deze wet geeft aan hoe je als leider of manager fouten in je team kunt oplossen, zonder dat weerstand ontstaat.

Wanneer je deze hersenwetten voor leidinggeven kent, kun je zo ook gemakkelijk en effectief toepassen. Breinvriendelijk communiceren, betekent het succesvol toepassen van deze hersenwetten. Het resultaat is dan effectief overtuigen, doelen realiseren en mensen in beweging zetten. Het geeft duidelijke handvatten aan Nieuw leiderschap.

Breinvriendelijk communiceren, kun je leren

Wij leren directieleden, ondernemers, CEO’s, CFO’s en andere leidinggevenden de geheimen van het brein en hoe je optimaal breinvriendelijk kunt communiceren. Door breinvriendelijk te communiceren overtuig je beter en voorkom je ruzies, misverstanden en aannames. Hiervoor is kennis van het brein en de inzet van de universele hersenwetten noodzakelijk.

Ben je een leider of ondernemer? Doe dan alvast de Neuro Quotiënt TEST en ontvang automatisch via e-mail gratis de 7 whitepapers, die meer inzicht geven in hoe het menselijk brein werkt.

Eddie Tjon Fo
Founder @ SPARKWISE


Reactie


800 formules

Matchen

Passende selectie

Persoonlijk

Direct contact

Gratis