Registreren

Bedrijfsaansprakelijkheid: dit zijn de regels

Als je een franchise start en je wordt franchisenemer dan wordt je automatisch ook ondernemer. Het ondernemerschap komt met een aantal verplichtingen. Eentje daarvan is dat je jezelf moet verzekeren. Als je voor jouw eigen bedrijf ergens op bezoek gaat geldt jouw persoonlijke, privé aansprakelijkheidsverzekering namelijk niet meer. Jouw bedrijf is op dat moment verantwoordelijk voor alles wat jij doet.

Krom? Misschien. Het hangt er een beetje van af hoe groot je bedrijf is. Het goede nieuws is dat de verzekeringen voor jouw bedrijf ook gelden voor mensen die voor je werken. Dus niet alleen voor jou zelf. Uit deze aansprakelijkheidsverzekeringen voor je bedrijf kun je kiezen.

Bedrijfsaansprakelijkheid
Jouw bedrijf is aansprakelijk voor schade die iemand namens jouw bedrijf aan een ander toebrengt. Er zijn vier smaken te verzekeren: Product- en dienstaansprakelijkheid Zodra jouw bedrijfsnaam op een product staat ben je aansprakelijk voor eventuele schade die hiermee samenhangt. Verkoop je producten waar je niet jouw eigen bedrijfsnaam aanhangt dan kun je de aansprakelijkheid doorschuiven naar de fabrikant van het product. Zolang deze maar in de EU gevestigd is. Komt jouw fabrikant van buiten de EU dan is jouw bedrijf nog steeds aansprakelijk voor het product, alsof je het zelf produceerde.

Werkgeversaansprakelijkheid
Hier gaat het over mensen die voor jouw bedrijf werken. Ook inhuur, stagiaires of tijdelijke medewerkers. Iedereen moet een veilige werkplek hebben, zo staat het in de wet. Gaat er iets mis dan is jouw bedrijf aansprakelijk voor een eventuele schade. Algemene bedrijfsaansprakelijkheid Zolang jij, of één van jouw medewerkers, in functie bent, is jouw bedrijf aansprakelijk voor iedere schade die je veroorzaakt. Is het niet helemaal duidelijk waar de schade onder valt? In dat geval wordt de schade onder de algemene bedrijfsaansprakelijkheid geclaimd.

Milieuaansprakelijkheid
Het milieu is belangrijk en dat moeten we beschermen. Gaat er iets mis bij de werkzaamheden waarbij er milieuschade optreedt? Dan zijn de kosten voor de sanering voor jouw rekening. Beroepsaansprakelijkheid Dit type aansprakelijkheid gaat in het bijzonder over eventuele fouten die je maakt bij de uitoefening van jouw beroep. En schade die daaruit voortvloeit. Een chirurg die het verkeerde been amputeert is zo’n gruwelijk voorbeeld. Maar ook een accountant die het verkeerde advies geeft met grote, financiële schade tot gevolg.

Bedrijfsspecifieke verzekeringen
Naast de aansprakelijkheden die voor elk type ondernemer gelden zijn er nog aanvullende verzekeringen voor specifieke doelgroepen. Een paar voorbeelden: CAR (Construction All-Risk) Deze verzekering is specifiek voor ondernemers in de bouw of een verwante beroepsgroep. Het dekt materiële schade in welke vorm ook. Let op dat gereedschap meestal niet onder deze verzekering gedekt is. Vervoerdersaansprakelijkheid Specifiek voor bedrijven die spullen voor anderen vervoeren. Is er schade dan is deze verzekert.

Bestuurdersaansprakelijkheid
Deze is enkel voor, zoals de naam al aangeeft, bestuurders. Volgens de wet zijn bestuurders ook met het privé vermogen aansprakelijk wanneer ze verkeerde besluiten nemen. Met deze verzekering kan je dat risico inperken.


Reactie


800 formules

Matchen

Passende selectie

Persoonlijk

Direct contact

Gratis