BAILINE

Vinden we mensen die fouten maken aantrekkelijk of onaantrekkelijk?

In een interessant wetenschappelijk onderzoek over het maken van fouten in: Psychonomic Science  van Aronson, Willerman en Floyd  werd onderzocht: ‘What is the Effect of a Pratfall on Increasing Interpersonal Attractiveness’?  Vrij vertaald: Wordt je aantrekkelijkheid als persoon verhoogd of verlaagd, als je figuurlijk plat op je kont valt?

Uit het onderzoek bleek dat mensen die bijna alles goed doen en weinig fouten maken, worden gezien als een soort van supermensen. Deze mensen worden daardoor gezien als minder leuk, minder aardig en minder toegankelijk. Ze staan te ver weg van de mensen die zich er bewust van zijn dagelijks fouten te maken.

Mensen die hun fouten toegeven, worden gezien als aardiger en menselijker. Daardoor voelen de mensen die bewust zijn van hun eigen fouten zich minder buiten de groep geplaatst.

Waarom is dit een interessant onderzoek, in relatie tot het uitvoeren van functies in het bedrijfsleven?

Als mensen zichzelf onhandig vinden, veel fouten maken en daardoor onhandig overkomen, kan er een permanente vorm van onzekerheid ontstaan. Dit bepaalt het zelfbeeld. Die mensen raken dan gefocussed op het zoveel mogelijk verbergen van die fouten. Als die mensen een manager krijgen die uiterst stipt is en vrijwel geen fouten maakt, ontstaat er een moeilijke werkverhouding. Vooral als de betreffende manager de stuntelige persoon constant op de fouten wijst.

De studie van Festinger, uitgevoerd in 1954, richt zich via negen hypotheses op de werking van sociale vergelijking. Hieruit bleek dat mensen, als er geen sociale druk of vergelijk mogelijk is, hun zelfbeeld bepalen of bijstellen op basis van eigenwaarden. Is die sociale vergelijking wel mogelijk, wordt het zelfbeeld op basis daarvan bepaald. Dus pas als er een voorbeeld genomen kan worden aan andere mensen, die de handelingen of situaties anders, slimmer of beter aanpakken. Pas vanaf dat moment is de mens bereid om het op die slimmere, of betere manier te doen. Dit maakt ons sociale wezens. We apen dus graag na, of geven graag het voorbeeld.

Dit past goed bij het neurowetenschappelijk inzicht, dat de mens vanuit het DNA altijd wil leren en/of de betere versie van zichzelf wil creëren. De mens wil in de basis dus niet snel veranderen. De mens wil wel van de omgeving leren hoe het beter kan. De hersenwetten geven aan dat de mens voornamelijk vanuit zelfbeschikking wil handelen. Onze drive om het zelf te bedenken en uit te voeren is heel erg groot. Wordt hier aan voorbij gegaan door de leidinggevenden, dan is de motivatie om iets tot succes te brengen erg laag.

Error management, of succes management?

In marketing worden bovenstaande situaties getest, om te begrijpen of producten of diensten op basis van perfectie of fouten beter verkopen. Er werd een interessant onderzoek uitgevoerd bij twee verschillende groepen studenten. Dit onderzoek maakte kenbaar dat mensen onbewust kopen op basis van hun zelfbeeld. Het koopgedrag wijzigt namelijk onbewust, bij een positief of negatief zelfbeeld.

Er werd een nieuwe chocoladereep aangeboden in een stressvolle situatie, namelijk net voor een examen. De reep was in transparant materiaal verpakt, waardoor duidelijk te zien was dat de reep gebroken was. Er werd gekeken hoe de groepen zouden reageren op de aankoop van de gebroken reep. De groep die een positief zelfbeeld hadden over de uitslag van het examen, kochten de gebroken reep vrijwel niet. Zelfs niet als deze met korting werd aangeboden. De groep met een lager zelfbeeld over de uitslag van het examen en dus met een ‘mindset’ die meer negatief was, kochten de gebroken reep 2 maal zoveel.

Het is voor leidinggevenden dus interessant te weten wat het zelfbeeld is van de medewerkers.  De leidinggevende kan positief bijdragen aan een positief zelfbeeld van de medewerkers. Dit begint al op de werkvloer waarbij de missie en visie van het bedrijf duidelijk maakt dat er ruimte is voor fouten. Dat fouten bij de mens horen en er geen enkel mens bestaat die geen fouten maakt. Het is dus niet slim een organisatie in te richten, die een zware focus legt op het voorkomen van fouten (error management).

Het is interessant om de organisatie zo in te richten, dat als er fouten worden gedetecteerd, deze heel snel opgelost worden. Hiervoor is een slim uitvoerbaar protocol belangrijk. Zodat klanten er zo min mogelijk last van hebben. Dit voorkomt een negatief zelfbeeld van de medewerkers, omdat zij verantwoordelijk zijn voor de processen (succes management).

Uit praktijk blijkt dat als de organisatie zich op die manier opstelt, de fout niveaus automatisch verlagen. Op het moment dat de fout wordt gedetecteerd en snel wordt opgelost, voelt de medewerker zich beloond. Omdat hij de fout detecteert en direct oplost, maakt het brein dopamine aan en wordt het brein door dat gelukshormoon in een positieve status gebracht.

Dit komt onder andere omdat mensen de betere versie van zichzelf willen creëren. Het lijkt een omweg naar hetzelfde doel. Toch past het beter bij de werking van de menselijke hersenen. Het is dus essentieel voor leidinggevenden meer kennis op te bouwen over de werking van de ca. 200 breinwetten en deze structureel toe te passen bij het nieuwe leidinggeven. Door de kennis over de werking van de hersenwetten dagelijks toe te passen, nemen foutmarges af, ontstaat er een soepele werksfeer en neemt het succes substantieel toe. Wij leren Ondernemers en C-Level Managers hoe je optimaal kunt leidinggeven, door de inzet de universele breinwetten.

Doe de Neuro Quotiënt test en ontvang automatisch via e-mail gratis de 7 whitepapers, die meer inzicht geven in hoe het menselijk brein werkt.

Eddie Tjon Fo
SPARKWISE


Reactie


800 formules

Matchen

Passende selectie

Persoonlijk

Direct contact

Gratis