Crystal Marbles

Code wordt wet..!

Afgelopen woensdag (12 oktober jl.) heeft Minister Kamp van Economische Zaken in de Kamer laten weten de Nederlandse Franchise Code wettelijk te gaan verankeren. De Minister liet eerder weten een verankering te onderzoeken, maar begin september kondigde hij nog aan om vooralsnog geen wettelijke verankering te zullen invoeren en franchisegevers en -nemers eerst nog de mogelijkheid te bieden om de Nederlandse Franchise Code vrijwillig na te leven. 
 
Vermoedelijk is Kamp nu toch tot dit besluit gekomen - en dit besluit komt eerder dan de sector had verwacht - vanwege de vele kritieken uit de sector over de niet-naleving van de NFC door een aantal franchisegevers. Om ervoor te zorgen dat voor alle franchisegevers en -nemers dezelfde regels gelden, lijkt een wettelijke verankering onvermijdelijk. De vraag blijft of een wettelijke verankering de verhoudingen zal gaan verbeteren. Dit zal voor een groot deel afhangen van de inhoud van het wetsvoorstel. Minister Kamp heeft aangegeven nog voor het einde van zijn termijn, te weten eind februari 2017, een wetsvoorstel in te dienen. We zullen dus nog even geduld moeten hebben.
Margot van Camp
Marree en Dijxhoorn Advocaten

Reactie


800 formules

Matchen

Passende selectie

Persoonlijk

Direct contact

Gratis