Registreren

Je pakt je eigen parachute in

Iedereen die aan parachutespringen doet, weet dat je je voor dat je gaat springen je verantwoordelijk bent voor het inpakken van de eigen parachute. Dat zelfde principe geldt ook voor de beslissing om franchisenemer te worden. Er is kritiek mogelijk op de manier waarop er soms wordt omgesprongen met de belangen van (startende) franchisenemers, hun voorbereiding en hun onzekerheden.

Uiteindelijk is het de beslissing van de ondernemer. Of de franchisegever blaam treft of niet, jij, de individuele ondernemer, zit met de brokstukken. Waarschijnlijk heb je de financiën goed geregeld, zijn investeringen van prima kwaliteit en is er een plan voor de opstartfase. Er is echter een type vragen waarop je het antwoord eerder had willen weten.  Dat zijn de vragen waarbij je moet doorvragen. Die gaan over jouw vaardigheden al ondernemer. Dat ondernemen begint al voordat je de overeenkomst ondertekenen. Sterker nog! Een goede franchisegever zou zich bezorgd moeten zijn over een franchisenemer die niet doorvraagt. Hoe gaat dat dan in toekomst met klanten, personeel of leveranciers?

Geld en rendement zijn belangrijk. De omgeving is dat ook.

Stel je zelf vragen als… Wordt ik geïnspireerd door de mensen met wie ik een overeenkomst ga sluiten. Heb ik een zodanige verstandhouding met de mensen van de organisatie dat je je op je gemak voelt en heikele onderwerpen aan kunt kaarten? Heb ik écht respect voor de franchisegever? Spreekt de manier van communiceren en zaken doen mij aan?

Ondernemerschap betekent vrijheid. Je krijgt veel terug van de franchisegever toch lever je ook in.

Wanneer stel je je vragen als… Heb ik een oprechte bereidheid om me te voegen in alle regels en criteria zoals die door de franchise worden gesteld? Begrijp ik alles wat er in de franchiseovereenkomst staat en overzie ik de consequenties.

Natuurlijk ben je vakinhoudelijk goed, anders had je niet gekozen voor deze franchise. Toch?

Relevante gewetensvragen zijn dan… Heb ik met de franchisegever doorgesproken wat de benodigde vaardigheden zijn en beschik je daarover in voldoende mate. Als sommige elementen minder ontwikkeld zijn, hoe word ik dan ondersteund? Wat zijn de risico’s als dat wat langer duurt. Heb ik ondersteuning in mijn omgeving?

Voorbereiding is het halve werk. Ondernemen begint nog voor een ondertekening.

Vragen als… Heb ik alle antwoorden gekregen van de franchisegever en komen die overeen met signalen uit de omgeving. Krijg ik energie van deze formule? Kan hiermee mijn persoonlijke doelstellingen verwezenlijken? Is er sprake van persoonlijke ontwikkeling?  Is er een echt goede match tussen mij en de formule?

De meeste vragen stel je aan jezelf en alleen jij kunt die écht compleet beantwoorden. Misschien heb je al een afspraak om te tekenen, overheerst het enthousiasme, wil je niet te kritisch overkomen of ben je gewoon ongeduldig. Het is niet verstandig om zonder antwoord op bovenstaande vragen aan het werk te gaan.  Zelfs al zijn sommige antwoorden negatief, het zal je helpen met tegenslagen om te gaan. Je keuze zal een bewuste zijn, gebaseerd op alle beschikbare informatie. Aan de voorbereiding heeft het dan niet gelegen. Je hebt je eigen parachute ingepakt. Niet alleen ben je zelf verantwoordelijk, het voelt ook zo.


Reactie


800 formules

Matchen

Passende selectie

Persoonlijk

Direct contact

Gratis