Registreren

Hoe ervaren we risico's ...

Een goede kennis vertelde mij laatst dat hij bewondering had voor ondernemers omdat zij om konden gaan met de risico’s en de fluctuaties van het inkomen. Veel ondernemers zijn zich daar van bewust. Zij weten ook dat de pieken een geweldig gevoel van euforie kunnen generen.  Het gebeurt nieuwe ondernemers dat het gevoel van enthousiasme zich van hen meester maakt maar dat zij bezorgdheid en angst ervaren.

We hebben niet geleerd om het gevoel van ‘nieuwe kansen’ te omarmen. Als een soort Pavlov reactie, besluiten we dan maar om het risico niet te nemen. We geven toe aan een ongemakkelijk gevoel in plaats van het enthousiasme de ruimte te geven. Er zijn mensen die van risico en kansen veel energie krijgen. Het zijn mensen die zichzelf kunnen inspireren. Zij hebben wel degelijk kriebels in hun buik, versnelde hartslag en transpiratie. Vaak vertalen zijn dat echter uit als een gevolg van enthousiasme en opwinding. Bij hen overheersen emoties als opwinding, nieuwsgierigheid, passie en soms zelfs verliefdheid.

Er is dus niets mis met angst zolang het ons maar niet afhoudt van het doen van dingen die ons opwinden, onze nieuwsgierigheid bevredigen of ons gepassioneerd achter vernieuwing aan laten gaan. We maken ons wijs dat moedige mensen geen angsten kennen. De waarheid is echter dat zijn zich comfortabeler voelen met angsten omdat zijn die vaker opzoeken. Als we het vaker opzoeken is de kans dat we opgewonden raken in de nabijheid van uitdagingen groter als dat we er door worden afgeschrikt. Hoe meer we de vaardigheid cultiveren om stappen te zetten naar een iets meer onzeker toekomst hoe succesvoller we zullen kunnen zijn. Succes werkt verslavend! Het gaat er dus om, om jezelf in een positie te manoeuvreren waarin het ene succes het andere opvolgt. Het gevoel van enthousiasme kan komen door de stap naar het ondernemen te nemen maar ook door het aanvaarden van een nieuwe baan of het doen van een investering doen. Als we onze angsten en bezorgheden voelen kunnen we die ook interpreteren als opwinding, nieuwsgierigheid en passie.

Wij vonden deze gedachten waardevol en krachtig. Soms is een kleine verandering al voldoende. Als iemand het licht aandoet verandert alles.


Reactie


800 formules

Matchen

Passende selectie

Persoonlijk

Direct contact

Gratis