BAILINE

7 onmisbare onderdelen van je ondernemingsplan

Om als ondernemer succesvol te zijn is een goed ondernemingsplan of businessplan onmisbaar. Het geeft je inzicht, richting en is noodzakelijk als je een lening van de bank wilt. Wat zijn de 7 onmisbare onderdelen van elk plan?

1. Is je idee haalbaar?
Met je ondernemingsplan onderzoek je of jouw geniale idee inderdaad zo geniaal is. Je kijkt kritisch naar je eigen idee. Dit doet de bank ook. Ga hierbij altijd uit van de lezers. Wat is belangrijk voor hen?

2. Management samenvatting
Het belangrijkste onderdeel is de management samenvatting. Het is het eerste wat wordt bekeken. Maak hem kort en krachtig, maximaal 1 pagina. Hij moet minimaal bevatten:

1. De samenvatting van je ondernemingsplan:
a. Je markt
b. Je product
c. Je formule
d. USP’s
2. Missie
3. Doelen

Je schrijft dit deel als laatste, nadat je plan is afgerond.

3. Wie ben jij?
Al ben je onderdeel van een geweldige franchiseformule, als jij de verkeerde beslissingen neemt kan het nog steeds verkeerd aflopen. Laat daarom in je businessplan zien wie je bent:

1. CV
2. Je visie
3. Wat wil jij bereiken

Je wilt dat de lezer een goed gevoel bij je heeft.

4. Het bedrijfsidee
Dit is een samenvatting van jouw toekomstige onderneming. Als franchisenemer kun je hiervoor goed aansluiten bij de franchisegever. Je hoeft niet het wiel opnieuw uit te vinden. Laat onder meer zien:

1. Welke ondernemingsvorm heb jij gekozen en waarom?
2. Vergunningen
3. Locatie
4. Je product of dienst

5. Marketing Mix
Welke instrumenten ga jij gaat inzetten om jouw bedrijf en producten te promoten? Hierbij ging men altijd uit van de 4 P’s:

1. Prijs
2. Promotie
3. Product
4. Plaats

Maar er komen nog meer P’s bij. Denk aan Personeel, Politiek, Periferie, Proces en Presentatie. Dit zijn allemaal onmisbare onderdelen van een goede marketing mix.

6. SWOT Analyse
SWOT staat voor:
1. Strengths
2. Weaknessess
3. Opportunities
4. Threats

Het geeft een helder overzicht van je sterke en minder sterke punten, kansen en bedreigingen voor je onderneming.

7. Financiën
Een goed financieel hoofdstuk bevat:

1. Exploitatiebegroting – Wat ga je verdienen en wat kost het?
2. Investeringsbegroting – Wat je met het geld doen?
3. Financieringsbegroting – Hoe ga je voor je franchise betalen?
4. Liquiditeitsbegroting – Wat worden je maandelijkse inkomsten en uitgaven.

Maak de schatting voor een periode van 3 tot 5 jaar.

Klaar voor je eigen franchise?
Nu heb je alle ingrediënten om je ondernemingsplan op te stellen en je eigen succesvolle franchise te starten.


Reactie


800 formules

Matchen

Passende selectie

Persoonlijk

Direct contact

Gratis